Mali princ


Udruga „Mali princ“ uspješno je završila program „Rastimo s Malim princem“ sufinanciran od strane Grada Ivanić-Grada.

Program je uključivao niz aktivnosti, od terapeutskih aktivnosti, igraonica, kreativnih i informatičkih radionica, senzibiliziranja i informiranja građana, evidentiranja arhitektonskih barijera te financiranja prostora u kojem Udruga djeluje od prosinca 2020. godine.

Cilj programa bio je poboljšanje kvalitete života ciljane populacije, senzibiliziranje građana za osobe s invaliditetom te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti. Zbog situacije s pandemijom koronavirusa, donesen je Plan kriznih mjera u sklopu kojeg je Udruga većinu svojih aktivnosti održavala online putem. Udruga je kroz ranije navedene aktivnosti uspješno ostvarila zadani cilj, a rezultati su sljedeći:

  1. Održano je 385 sati radne terapije s ukupno 21 korisnikom;
  2. Održano je 110 sati fizikalne terapije s ukupno 13 korisnika;
  3. Održan je 681 sat govorne terapije s ukupno 29 korisnika;
  4. Održana su 274 sata pomoći u učenju s ukupno 8 korisnika;
  5. Održano je 68 sati igraonica, 28 sati kreativnih radionica te 16 sati informatičkih radionica s ukupno 14 korisnika;
  6. Građani su senzibilizirani i informirani kroz objave članaka na web i Facebook stranicama Udruge, kroz sudjelovanje Udruge na „Bučijadi“, objavu online letka (u sklopu ovog članka) te kroz sudjelovanje i promoviranje rada Udruge na ukupno 4 radio emisije;
  7. Evidentirane su 3 arhitektonske barijere koje su također i prijavljene nadležnima.

Udruga će i nadalje izvoditi sve navedene aktivnosti te raditi na poboljšanju kvalitete pruženih usluga!

Facebook podijeli