Mali princ


Dana 06. prosinca 2014. održana je edukacija za pomoćnike u nastavi u prostorijama udruge PUŽ u Zagrebu. Edukacija je trajala od 09:30 do 17:00 sati. Održano je pet predavanja. Svako predavanje je bilo na jednu temu.

Na početku smo govorili o najčešćim poremećajima djece kojima su potrebni asistenti (cerebralna paraliza, poremećaji ponašanja, poremećaji autističnog spektra, oštećenja vida i sluha). Pogledali smo par isječaka na tu temu (La gison).

Posebnu pažnju posvetili smo posturi (pravilnom držanju) i senzornom razvojnom poremećaju. Postoje razna pomagala koja mogu olakšati prilagodbu učenika s teškoćama u razvoju. Neka od njih su: T-stolac, pilates lopta, vreća sa stiroporom, šator, poseban pribor za pisanje i jelo, prilagođeni stolovi...

Na zadnjem dijelu predavanja usmjerili smo se na praktična iskustva tijekom rada pomoćnika djece s poteškoćama. Edukacija je bila vrlo korisna te smo naučili nove stvari i situacije koje bi nam mogle pomoći u daljnjem radu.

Andrea Čehko

Marina Ćosić

Iva Žmegač

P.S. Fotografiju smo posudili od Pužeka :D

Facebook podijeli