Mali princ


Edukacija za poslodavce na temu "Zapošljavanje osoba s invaliditetom". Edukaciju je održala Udruga "Mali princ" u sklopu projekta "Samo želim priliku - socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom" koji sufinancira Zaklada GNK Dinamo "Nema predaje".

Podsjećamo da je Udruga za navedeni projekt u 2021. godini dobila najviši iznos donacije od 60.000 kuna.

Glavni cilj ovog projekta je poticanje socijalne i radne integracije osoba s invaliditetom kroz stvaranje temeljnih preduvjeta na lokalnoj razini za olakšanu i ravnopravnu integraciju OSI u odgojno-obrazovne ustanove, aktivnosti zajednice i na tržište rada. Struktura aktivnosti projekta je kategorizirana u tri skupine. Prva skupina je Integracija osoba s invaliditetom u odgojno-obrazovne ustanove gdje su ključne aktivnosti "Pomoć u učenju" te prilagođene edukativne radionice za djecu u školi i vrtićima. Druga skupina pod nazivom Integracija osoba s invaliditetom u aktivnosti lokalne zajednice se sastoji od raznih sportskih aktivnosti i kreativnih radionica pod nazivom "Naš doprinos zajednici". Posljednja skupina, Integracija osoba s invaliditetom na tržište rada se sastoji od informatičkih radionica te Edukacije za poslodavce „Zapošljavanje osoba s invaliditetom”. Ovaj projekt je aktualan od 01.01.2021. i traje do 31.12.2021. godine na području Ivanić-Grada, općine Kloštar Ivanić i općine Križ. Na projektu su sudjelovala 24 izravna korisnika u dobi od 7 do 27 godina.

Na edukaciji su sudjelovali poslodavci s područja lokalne zajednice. Ujedno, u sklopu edukacije je Udruga za autizam Zagreb održala gostujuće predavanje "Kako osobe s autizmom doživljavaju svijet" i tako sudionicima pokazala primjere iz svakodnevnog života o tome kako se, primjerice, osobe s dijagnozama iz spektra autizma osjećaju u svakodnevnim situacijama koje podrazumijevaju socijalne kontakte.

Na edukaciji je sudjelovalo oko 25 sudionika, a edukacija je održana 15. prosinca 2021. godine u Hotelu Sport.

Ovim putem zahvaljujemo svim koji su se odazvali ovoj edukaciji i na taj način dali svoj doprinos s aspekta problematike poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom na lokalnom nivou. Također zahvaljujemo i svim predavačima.

Facebook podijeli