Mali princ


U prostoru Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić Gradu održana je edukacija „Pravo mi budi“. Edukacija je održana u sklopu programa „Rastimo s Malim princem“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Edukacija je provedena u suradnji s partnerskom organizacijom, Centrom za socijalnu skrb Ivanić Grad.

Cilj edukacije bio je poboljšati informiranost sudionika o temeljnim ljudskim pravima. Edukaciju je održala Anita Džombić, mag.soc. rada, za 9 članova udruge „Mali princ“, 4 zaposlenice Udruge te ravnateljicu CZSS.

Edukacija se sastojala od vježbi zagrijavanja grupe (Zovem se i moje najdraže jelo je…; Prati zvuk kojim te zovem), središnjeg edukativnog dijela (sažeto predstavljanje Opće deklaracije o ljudskim pravima, Lanac ljudskih prava) te vježbi za završetak (Brojimo zajedno). Svi sudionici su se vrlo rado uključili u planirane aktivnosti i aktivno sudjelovali u istima. Središnja aktivnost „Lanac ljudskih prava“ bila je vrlo zanimljiva sudionicima budući da je zadatak bio objasniti došljaku iz Svemira (kojeg je glumio jedan član grupe) što je ljudsko biće i koja mu prava pripadaju na planeti Zemlji. Članovi su nastojali što bolje objasniti došljaku sva prava koja im „na prvu“ padaju na um. Nakon što su iscrpili svoje asocijacije, sudionici su dobili po jedno pravo utemeljeno u Deklaraciji (npr. Svako ljudsko biće ima pravo na socijalnu sigurnost) o kojem su raspravljali. Cilj aktivnosti je bio osvijestiti nedjeljivost, povezanost i međusobnu uvjetovanost ljudskih prava.

 

Po završetku planiranih aktivnosti sudionici su ispunili evaluacijske listiće na kojima su izrazili svoje zadovoljstvo provedenom edukacijom uz želju da se sličnih edukacija održava što više.

Facebook podijeli