Mali princ


Uz brojne aktivnosti za naše male članove, Udruga aktivno provodi i projekt „Psihosocijalna podrška i jačanje roditeljskih kompetencija“ financiran od Zagrebačke županije-Stručna služba župana u sklopu kojega su održane edukativne radionice psihološke i pravne tematike. Analiza evaluacijskih upitnika sa održanih edukativnih radionica pokazala je vrlo pozitivne rezultate i potvrdila uspješnost radionica te neophodnost takvih aktivnosti i projekata i u budućem radu.

Radionice su održane 03.12.2016., povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Psihološku radionicu je vodila psihologinja Srđana Šimac,  a radionica se sastojala od dva dijela- izlaganja i rasprave. U dijelu izlaganja, psihologinja je objasnila roditeljima i sudionicima radionice temeljne faze kroz koje prolazi svaki roditelj koji se suočava s dijagnozom svoga djeteta s teškoćama u razvoju, obrazložila obiteljsku dinamiku te predočila sudionicima načine pronalaženja vremena za sebe i na koji način kvalitetno funkcionirati unatoč teškoćama.

Pravnu radionicu je vodila diplomirana pravnica Ivana Mance, a radionica se također sastojala od izlaganja i rasprave. U dijelu izlaganja, pravnica Ivana objasnila je roditeljima i sudionicima radionice osnovna prava koja mogu ostvariti osobe s invaliditetom. Prava su bila podijeljena u 4 temeljne kategorije: Prava u zdravstvenom sustavu, Prava u sustavu odgoja i obrazovanja, prava u sustavu socijalne skrbi i ostala prava.

Sudionici su se nakon izlaganja aktivno uključili u raspravu, iznosili svoja iskustva i postavljali pitanja o ostvarivanju prava te na kraju ispunili evaluacijske upitnike o radionici.

Roditelji i sudionici pokazali su da su vrlo zadovoljni radionicama (prosječna ocjena na Likertovoj skali od  1 do 5 iznosila je 4,9) te su izvrsno ocijenili pruženu podršku na radionicama. Roditelji su stekli brojna znanja i vještine koje su korisne za primjenu u svakodnevnom životu.

Većina sudionika saznala je za ovu aktivnost preko Udruge Mali princ ili putem informativnih letaka, čime se ujedno potvrđuje i dobra promidžba projekta i donatora- Stručne službe župana Zagrebačke županije.

Roditelji su izjavili da i u budućnosti trebamo nastaviti  s ovakvim temama budući da ima puno toga za razgovor, što dodatno dokazuje neophodnost ovakvih oblika radionica i aktivnosti za psihosocijalnu podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Također, predložene su i nove potencijalne teme koje se odnose na socijalna prava i načine na koje možemo olakšati život djeci s teškoćama u razvoju u svakodnevnom životu, što smatramo vrlo važnim te se nadamo da ćemo imati priliku i to obuhvatiti u nekim budućim aktivnostima i projektima.

Razmjena međusobnih iskustva i mišljenja tijekom održavanja radionica bila je od neprocjenjivog značaja te je vrlo potrebno i neophodno roditeljima omogućiti podršku, informacije i savjete o problemima iz svakodnevnog života.

Facebook podijeli