Mali princ


Slika Početkom prosinca udruga „Mali princ“ postala je bogatija za još jednog stručnjaka! Zapošljavanjem kroz pojedinačne projekte javnih radova, mjera „Pomoć sebi i drugima“, osigurali smo radno mjesto za radnog terapeuta na 12 mjeseci.

Našem stručnom timu pridružila se Ana koja će kroz projekt „Samostalan, kreativan, produktivan“ članovima Udruge omogućiti postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Aktivnost radne terapije u „Malom princu“ vrlo se uspješno provodi od 2008. godine. Napominjemo kako se radi o provođenju aktivnosti u okviru raznih projekata Udruge u sklopu kojih su s članovima honorarno radila dva radna terapeuta. Ovakvim načinom rada članovi Udruge ostvarivali su pravo na 4 sata radne terapije mjesečno. Zapošljavanjem radnog terapeuta na puno radno vrijeme omogućili smo da se svi članovi koji imaju potrebu za provođenjem radne terapije uključe u aktivnost te da se aktivnost provodi prema potrebama i mogućnosti svakog korisnika.

Osim individualno, Ana će s našim članovima raditi i kroz grupne aktivnosti koje se odvijaju u Udruzi, a gdje postoji prostor i potreba za radom i suradnjom s ostalim članovima stručnog tima (socijalna radnica, voditeljica kreativne radionice, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom informatika – voditeljica informatičke radionice).

Projektom „Samostalan, kreativan, produktivan“ kroz rad s radnim terapeutom razvijati će se intelektualne, kreativne, motoričke i komunikacijske sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom – naših članova, a što će u konačnici dovesti do povećanja samostalnosti, kreativnosti i produktivnosti kao bitnih preduvjeta za socijalnu integraciju i zapošljavanje.

Facebook podijeli