Mali princ


Slika Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizirao je okrugli stol na temu "Udruge osoba s invaliditetom pred novim izazovima", kojem je cilj bio upoznati udruge s procesima koji se događaju u društvu te ih informirati o praćenju i analizama javne politike koje utječu na rad i razvoj udruga osoba s invaliditetom. Okrugli stol održao se 21.11.2011. na Tribini Grada Zagreba.

Ispred udruge „Mali princ“, na okruglom stolu sudjelovale su Andrea Lončarek, magistra socijalne politike i Ana Kral, dipl. socijalna radnica.

{mosimage} Prva tema bila je „Strategija razvoja socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. i Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2018. s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom“, a otvorio ju je Ante Zvonimir Golem, dr.med., Državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Anka Slonjšak, dipl.oec., Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom svojim izlaganjem ukazala je na važnost suradnje Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i udruga osoba s invaliditetom.

O principima dobrog upravljanja za udruge osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Standardima za provođenje kvalitetnih usluga te Strategijama županija i gradova u financiranju udruga osoba s invaliditetom, govorio je Zorislav Bobuš, dr.med., Predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

Na okruglom stolu su također izlagali i Marica Milić, Članica predsjedništva Disabled Peoples' International, Ivan Vujec, Predsjenik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize te Mihaela Claudia Dugandžić, Tajnica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Dario Karačić, Koordinator programskih aktivnosti Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb i Olivia Prodan Ravlić, Predsjednica Udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Sunce“- Makarska.

Uz teme kao što su „Eurospka strategija za osobe s invaliditetom“, „Uloga Saveza i podrška članicama“, „Mala kuća- usluge u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije“, „Programsko poslovanje udruga osoba s invaliditetom“ i „Udruga SUNCE: 15 godina rastemo sa svojom djecom“, bilo je predviđeno i vrijeme za raspravu te pitanja i odgovore.

Udruge osoba s invaliditetom nalaze pred izazovima posebno s naglaskom na profesionalizaciju i stabilizaciju, pronalaženje i osiguravanje izvora financiranja, pronalaženje ljudskih resursa od predsjednika do volontera te uključivanje većeg broja članova u projektne aktivnosti.

Facebook podijeli