Mali princ


Zagrebačka županija, Grad Ivanić-Grad i Hrvatska elektroprivreda d.d. prepoznali su važnost i kvalitetu programa i projekata udruge "Mali princ" te podržali njihovu provedbu kroz financijsku podršku u 2018. godini.

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja, Zagrebačka županija donijela je odluku o dodjeli financijskih sredstava Udruzi „Mali princ“. Zagrebačka županija osigurala je Udruzi iznos od 20.000,00 kuna kao podršku u provedbi projekta pod nazivom „Prijatelji u igri i učenju“. Ovim projektom će se omogućiti socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, uz upotrebu potpomognute komunikacije – AAC, kroz terapeutske aktivnosti, pomoć u učenju, igraonicu i radionice. Projekt se provodi na području Grada Ivanić-Grada, općine Kloštar Ivanić i općine Križ u trajanju od 12 mjeseci.

 

Udruga „Mali princ“ prijavila se i na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada. Grad Ivanić - Grad je odobrio i dodijelio Udruzi financijska sredstva za provedbu programa „Rastimo s Malim princem“ u iznosu od 60.000,00 kuna. Program se sastoji od sljedećih projekata i aktivnosti: „Prijatelji u igri i učenju“, „Slobodno vrijeme uz organiziranu podršku“ i „Mobilnost i arhitektonske barijere“. Glavni cilj Programa je poboljšanje kvalitete života ciljane populacije, senzibiliziranje građana za osobe s invaliditetom te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici. Provedbom ovog programa omogućit će se djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom integracija u sredinu u kojoj žive te će se poboljšati informiranost primarnih korisnika o pravima osoba s invaliditetom. Osigurat će se i mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom putem uklanjanja arhitektonskih barijera te educirati, osposobiti i poticati primarne korisnike na samostalnost, neovisno življenje i samozastupanje. Program se provodi tijekom 12 mjeseci na području Grada Ivanić-Grada, općine Kloštar Ivanić i općine Križ.

Hrvatska elektroprivreda – HEP je putem Natječaja za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, dodijelila Udruzi „Mali princ“ sredstva za provedbu projekta „Logo kutak Malog princa“. Udruzi „Mali princ“ dodijeljen je iznos od 16.000,00 kuna. Cilj projekta je omogućiti dostupnost govorne terapije unutar „Logo-kutka“ za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, uz primjenu inovativne AAC tehnologije (komunikatori); poboljšanje komunikacijskih i socijalnih vještina, razvoj komunikacijskih vještina uz pomoć inovativne asistivne tehnologije i komunikatora, opremanje „Logo-kutka“, te edukacija stručnjaka za rad s komunikatorima. Projekt se provodi tijekom 10 mjeseci na području Grada Ivanić-Grada, općine Kloštar Ivanić i općine Križ.

 

Zahvaljujemo svim donatorima što su prepoznali važnost financiranih programa i projekata udruge "Mali princ" te njihov pozitivan utjecaj na cijelu lokalnu zajednicu!

Facebook podijeli