Mali princ


U prosincu 2014. godine projekt "Prijatelji u igri i učenju" prijavili smo na natječaj Zaklade "Hrvatska za djecu". Pozitivan odgovor dobili smo nekoliko mjeseci kasnije. Zaklada "Hrvatska za djecu" osigurala je financijsku podršku provedbi projekta za 2015. godinu. u iznosu od 25.000,00 kn.

Zakladu „Hrvatska za djecu“ osnovala je Vlada Republike Hrvatske 2008. godine posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom Saboru 24. listopada 2008. godine.

Misija Zaklade je povećanje nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece i djece iz tih obitelji, obitelji u rijetko naseljenim i prometno izoliranim područjima i djece iz tih obitelji, obitelji samohranih roditelja i djece iz tih obitelji te obitelji, trudnica, rodilja, majki i djece izložene zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti te djece bez roditelja i djece bez roditeljske skrbi. Navedena svrha ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade.

Osnovni ciljevi Zaklade „Hrvatska za djecu“ su podupiranja i poboljšanja kvalitete života višečlanih obitelji putem naknada (materijalnih i u stvarima), davanje stipendija učenicima, nadarenoj djeci, bolesnoj djeci, (su)financiranje projekata koji rade na poboljšanju uvjeta rada i života bolesne i/ili teško bolesne djece te djece s posebnim potrebama, djece iz ruralnih i teško dostupnih krajeva i sl.

Financijskom podrškom osigurana je kontinuirana provedba radnoterapeutskih i fizioterapeutskih aktivnosti, govorne terapije, pomoći u učenju, informatičke radionice, kreativne radionice i igraonice.

Zahvaljujemo Zakladi "Hrvatska za djecu" što je prepoznala značaj projekta "Prijatelji u igi i učenju" te pružila financijsku podršku njegovoj provedbi.

Facebook podijeli