Mali princ


Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, najmlađi UN međunarodni dokument  o ljudskim pravima, usvojena je 13. prosinca 2006., a Republika Hrvatska bila je među prve četiri europske zemlje koje su Konvenciju potpisale i ratificirale.
Nakon ratifikacije u Hrvatskom saboru, Konvencija je sukladno Ustavu Republike Hrvatske kao međunarodni dokument postala dio pravnog poretka Republike Hrvatske koji je po pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona i ispod Ustava.
Konvencija je stupila na snagu nakon što ju je potpisalo prvih 20 zemalja odnosno 3. svibnja 2008. godine.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Facebook podijeli