Mali princ


SlikaUdruga «Mali princ» pridružuje se obilježavanju 5. svibnja, Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom čiji je cilj informirati građane o tome što je cerebralna paraliza, naglasiti njene medicinske, psihološke, socijalne i ekonomske aspekte, te omogućiti osobama s cerebralnom paralizom da zauzmu svoje mjesto u društvu.

Udruga ističe da prije svega treba krenuti sa mijenjanjem svijesti građana i institucija u lokalnoj zajednici o osobama s cerebralnom paralizom kako bi ih oni bolje razumjeli i prihvatili - od obitelji, susjeda i prijatelja, pa do odgajatelja u vrtićima, nastavnika u školama i poslodavaca.

Cerebralna paraliza može se definirati kao grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Pojam “cerebralna” odnosi se na mozak, a“paraliza” na poremećaj pokreta i položaja. Definicija i dijagnoza cerebralne paralize još su uvijek predmet mnogih diskusija. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj živi oko 13.500 osoba s cerebralnom paralizom (svih stupnjeva i vrsta oštećenja).

Cerebralna paraliza može se dogoditi u bilo kojoj obitelji, kod dječaka i djevojčica, u bilo kojoj državi i gradu. Nema lijeka za cerebralnu paralizu, ali pravilnim liječenjem život osoba s cerebralnom paralizom može biti mnogo lakši. Djeci i osobama s cerebralnom paralizom potrebni su podrška i pomoć obitelji i zajednice kako bi ostvarili što neovisniji život u zajednici i društvu u cjelini.

Povodom Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom Udruga će u srijedu, 5. svibnja u sklopu igraonice u Društvenom domu Šarampov Donji (od 17:30- do 19:30 sati) održati prigodnu radionicu za djecu sa i bez oštećenja o životu djece s cerebralnom paralizom.

Povodom 5. svibnja, svim osobama s cerebralnom paralizom, njihovim roditeljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi osoba s cerebralnom paralizom upućujemo čestitku!

Facebook podijeli