Mali princ


Voditelj Stručne službe i projekata financiranih iz EU fondova:

Arijan Svilić, struč. spec. oec.                                                                                           

Administratorice:

Lana Magdić, dipl. ling. i slav.

Vlatka Richter

Stručni suradnici iz Udruge:

 1. Zora Belanić - dipl. logoped
 2. Petra Pribolšan - dipl.učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom geografija
 3. Ivana Krešo - mag. educ. croat. phil.
 4. Jasmina Car - mag. fizioterapije
 5. Lena Sabo - radni terapeut
 6. Ana Sedlaček - radni terapeut
 7. Domagoj Hren - voditelj Mobilnog tima i socijalni pedagog
 8. Dora Kličan - mag. psych.
 9. Melita Kušar - izvoditeljica kreativnih radionica

 

Osobni asistenti za osobe s invaliditetom:

 Željka Kučinić, Anna Kozak,Iva Popović-Gecan, Bruno Matovina

 

Bili su dio ekipe "Malog princa":

Višnja Božić Kušar, Tena Masnjak, Žarko Popov, Petra Liber, Srđana Šimac, Tihana Mihalj, Nikolina Miljan, Luka Škrgulja, Maja Dragija, Nikolina Vidović, Željana Tupek, Andrea Chircovici, Ružica Cunj, Iva Žmegač, Kristina Randić, Ana Bradić, Andreja Dubravec, Nikolina Brajković, Mark Tomaj, Daniel Hanžek, Ružica Magušić, Katarina Škorvaga, Danijela Fijala, Anita Loth, Katarina Tukec, Petra Šoštarčić, Maja Romanić, Andrea Čehko, Ana Gajčević, Jadranko Lisak, Sonja Lovrenović, Martina Šlopar, Ivana Šimić Forko, Željko Sajn, Ivana Zetica, Branka Diklić, Marina Ćosić, Biljana Hegol, Marinela Vrhovac, Matea Pribolšan, Tia Spielberger, Nives Mikulić, Ana Marija Finzir, Tomislav Škrljac, Magdalena Antić, Tajana Prlić, Branka Kukovec, Mariana Maros, Juraj Pavković, Gabriela Međaković

 

Vanjski suradnici:

 1. Mario Mikac, dipl.ing. - Inventum informatičke usluge
 2. Sabina Hlad, dipl.oec. - Emiherc d.o.o.
Facebook podijeli
 1. Branko Hren - Predsjednik
 2. Jelena Marinić - član
 3. Darko Mirt - član

 

Facebook podijeli
 1. Dubravko Pavković - Predsjednik
 2. Čedomir Kušar - Dopredsjednik
 3. Željkica Kirin - članica
 4. Ivica Vuković - član
 5. Maja Dragija - članica

 

Facebook podijeli

U rujnu 2007. Udruga MALI PRINC je izradila Program zaštite i promicanja prava i interesa djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici "MALI PRINC - POMOÆ NA DOHVAT RUKE" (u daljnjem tekstu Program). Program je osmišljen kako bi roditeljima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pružio pomoć kad zakažu nadležne institucije, a obuhvaća brojne projekte i aktivnosti (neki od projekata su već započeli sa svojom realizacijom, a neki će tek zaživjeti u narednom razdoblju).

Facebook podijeli

Napomena: Donatori su navedeni abecednim redom.

 • ARITHREA
 • Band Black Out (REGOCH) - donacija Ivanich Rock Festival 2007.
 • City Centar One Žitnjak
 • Društvo žena Caginec-Prkos
 • Dubravko Korbus, haiku pjesnik - donacija knjiga "Danas je sunce veće nego jučer", "Zapisi starog strašila"
 • Grad Ivanić-Grad
 • Gradska knjižnica Ivanić - Grad
 • Gradska udruga umirovljenika Ivanić-Grad
 • Gumex Eko
Facebook podijeli

Opširnije...