Mali princ


Najvažnije rezultata koje smo ostvarili tijekom 2012. godine saželi smo u slijedećem Izvješću o radu Udruge Mali princ za 2012. godinu.

Izvještaj možete pogledati kao prezentaciju sa "slajdovima" ili ga skinuti na svoje računalo u pdf-formatu.

 

Prezentaciju možete povećati preko cijelog ekrana radi lakšeg čitanja (stisnite gumbić full).

Izvješće možete skinuti i u pdf-formatu: Izvješće o radu u 2012. godini

 

Facebook podijeli