Mali princ


U sklopu projekta „Logo-kutak Malog princa“, financiranog od HEP-a u iznosu od 16.000 kn, opremljen je „logo-kutak“ za povećanje kapaciteta provedbe govorne terapije. Glavni cilj projekta je omogućiti dostupnost govorne terapije za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, uz primjenu inovativne AAC tehnologije (komunikatori). Za vrijeme ljetne stanke proširili smo „logo-kutak“ dodatnim namještajem za pohranu didaktičkih igračaka koji se koriste u govornoj terapiji, a u suradnji s našom logopedicom nabavili smo i nove edukativne materijale, radne bilježnice, vježbenice i knjige za djecu. Zbog velikog iskazanog interesa i potrebe za govornom terapijom u lokalnoj zajednici, omogućili smo i dodatne termine za terapiju, koja se sada održava u dvije grupe, a uključuje ukupno 10 korisnika.

 

Logo-kutak u Udruzi „Mali princ“ osnovan je 2017. godine u sklopu volonterske akcije INA Kluba volontera preko natječaja MOL-a, a aktivnost govorne terapije sufinancira se kroz program „Rastimo s Malim princem“ preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te preko Grada Ivanić-Grada, općine Križ i vlastitim sredstvima.

S obzirom da je komunikacija ključan preduvjet za ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u socijalnim kontaktima i snalaženju u svakodnevnom životu, nužno je pružiti podršku osobama s invaliditetom u daljnjem razvijanju njihovih govornih vještina. Govorna terapija deficitarna je i izrazito potrebna za uspješno i kvalitetno funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

U sklopu govorne terapije u Udruzi „Mali princ“, svaki korisnik može koristiti 4 sata besplatne govorne terapije. Aktivnost obuhvaća razumijevanje govora, neverbalnu komunikaciju, uklanjanje smetnji u govoru te rad na komunikatoru, ovisno o individualnim potrebama korisnika. U projekt je uključeno 10 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a s povećanjem kapaciteta za provedbu govorne terapije očekuje se i veći broj uključenih korisnika. Zbog velikog interesa i potrebe za ovakvim oblikom terapije, nakon ljetne stanke osnovana je i druga grupa djece koja koriste govornu terapiju, a zahvaljujući dodatnim terminima omogućili smo dostupnost govorne terapije za još veći broj korisnika.

 

Facebook podijeli