Mali princ


Obavijest roditeljima djece s teškoćima u razvoju koja primaju osobnu invalidninu

te osobama s invaliditetom korisnicima osobne invalidnine.

Pozivaju se korisnici osobne invalidnine da se, počevši od 1. 1istopada 2015.g. jave u Centar za socijalnu skrb, kako bi preuzeli:

-rješenje o priznanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i kupon na iznos do 200 kn za tekući mjesec, kojeg mogu iskoristiti prilikom plaćanja računa za trošak električne energije u poslovnicama FINE. 

Kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili za bilo koji drugi mjesec, a najduže u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi.

Kupon u poslovnici FINE  može iskoristiti korisnik uz predočenje:

-svoje osobne identifikacijske isprave

-rješenja Centra

- uz predaju kupona i naloga za uplatu (račun, uplatnica)

 

Kupon može iskoristiti i druga osoba uz predočenje:

-rješenja kojem je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca

-svoje identifikacijske isprave

-identifikacijske isprave korisnika kojemu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca, odnosno preslike rodnog lista korisnika u koliko je isti maloljetna osoba

- te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici FINE

 

U Centar za socijalnu skrb potrebno je javiti se do 20.-tog u tekućem mjesecu.

Facebook podijeli