Mali princ


Povodom 3. prosinca - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske podsjeća da je prema najnovijim podacima broj osoba s invaliditetom u Europskoj uniji narastao u prosjeku na oko 16%, što vjerojatno znači da se i Hrvatska približava tom broju osoba s invaliditetom.

Moto ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom „Održivi razvoj: Tehnološka obećanja“ ističe samo djelomično najvažnije ciljeve koje želimo postići za ublažavanje utjecaja sveopće krize na položaj i kvalitetu življenja osoba s invaliditetom. Zato ističemo da je u 2015. godini nužno ostvarenje obećanja i postignutog dogovora s mjerodavnima u Vladi RH da se donese Zakon o inkluzivnom dodatku koji bi osobama s težim i najtežim invaliditetom kompenzirao troškove koji proizlaze iz teškoća i zadovoljavanja specifičnih potreba koje im svakodnevno uzrokuje vrsta invaliditeta koju imaju.

Istovremeno, donošenje Zakona o udrugama osoba s invaliditetom koji bi konačno na sustavan način riješio pitanje održivosti, a onda i razvoja Saveza i udruga osoba s invaliditetom kao legitimnih predstavnika više od pola milijuna osoba s invaliditetom u RH, koji prosječno s dva člana obitelji čine impozantnu brojku od više od 1/3 ukupnog stanovništva RH koji svakodnevno žive probleme osoba s invaliditetom (pristupačnost, obrazovanje, zapošljavanje, asistent u nastavi, osobni asistent, rehabilitacija, ortopedska i ostala tehnička pomagala, službe podrške u zajednici itd.) i čija uloga je nemjerljiva u zaštiti ljudskih prava i monitoringu primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Također smo dogovorili da se radi što ranije detekcije, a onda i poduzimanja potrebnih postupaka, službe za ranu intervenciju maksimalno osposobe kako bi u svom radu doprinijele da se, zahvaljujući što ranijem otkrivanju oštećenja i bolesti (npr. cerebralna paraliza, neuromuskularna oboljenja, intelektualna oštećenja itd.), posljedice izbjegnu ili razviju u što manjoj mjeri u smislu konačnog invaliditeta. Tu se svakako očekuje i primjena najnovijih znanstvenih i tehnoloških postignuća, ali isto tako i dostupnost suvremene tehnologije u poboljšanju kvalitete svakodnevnog života osoba s invaliditetom i kontinuiranih oblika rehabilitacije u zajednici.

Čestitamo Međunarodni dan osoba s invaliditetom!

SOIH

Udruga "Mali princ"

Facebook podijeli