Mali princ


Slika Uoči 08.03. Međunarodnog dana žena donosimo članak o položaju žena s invaliditetom u društvu. Ovim člankom želimo podići svijest u društvu i senzibilizirati javnost o sposobnostima i mogućnostima žena s invaliditetom. Također, želimo ukazati na višestruku diskriminaciju s kojom se žene s invaliditetom susreću.

Žene s invaliditetom posebno su osjetljiva društvena skupina, često se radi svog spola i invaliditeta nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i žene bez invaliditeta, ali i muškarce s invaliditetom. Države potpisnice Konvencije o pravima osoba s invaliditetom potvrđuju da su žene s invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji: spolno – rodnoj (žene), fizičkoj (invaliditet), ekonomskoj (nepovoljan položaj na tržištu rada). Žene s invaliditetom su među nama, no ne i s nama – tako je moguće prikazati njihovu (ne)vidljivost u sferi društvene javnosti.

Žene s invaliditetom imaju povećan rizik od fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Često se vraćaju u veze u kojima su trpjele nasilje jer su to uglavnom jedine ili rijetke intimne veze koje su ostvarile. Većina nasilja ostane neregistrirana zbog straha od prijavljivanja nasilnika, dok kod žena s invaliditetom situaciju dodatno otežavaju komunikacijske prepreke zbog kojih nisu u mogućnosti prijaviti nasilnika, ali i činjenica da su o istim tim nasilnicima često ovisne upravo zbog potreba koje proizlaze iz njihova invaliditeta. Nemali broj zlostavljača žena s invaliditetom ustvari su osobe iz njihove neposredne okoline!

U društvu je također vrlo raširen diskriminatoran stav kako je žene s invaliditetom teško zamisliti kao majke pošto su stigmatizirane kao nesposobne i ovisne o pomoći drugih osoba.

Što učiniti kako bi se poboljšao položaj žena s invaliditetom u društvu? Žene s invaliditetom potrebno je osnažiti za suočavanje s izazovima koje pred njih postavlja njihov nepovoljan položaj u društvu. Njihovim osposobljavanjem za rad i zapošljavanjem omogućava im se da imaju status poželjnih i aktivnih članova zajednice odnosno da ostvare svoj društveno – ekonomski status stoga je ovom pitanju potrebno pokloniti više pažnje. Potrebno je poticati žene s invaliditetom da pokažu svoje sposobnosti i na taj način djeluju preventivno kako bi se izbjegle predrasude. Također, nužno je sustavno promicanje poštivanja prava žena s invaliditetom i ukazivanje na ostvarivanje njihovog ravnopravnog položaja u društvu.

 

Facebook podijeli