Mali princ


Gradski ured za zdravstvo i branitelje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Udrugom za prevenciju prekomjerne težine pokreće javnozdravstvenu kampanju "Navike promijeni, zdravlje pokreni" kojom se građane Zagreba želi potaknuti na promjenu ponašanja u vezi s prehranom i tjelesnom aktivnošću.

Javnozdravstvena kampanja biti će sastavni dio Akcijskog plana Grada Zagreba za prevenciju prekomjerne težine i debljine koji se planira pokrenuti u 2011. godini, a u skladu sa smjernicama Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine usvojenog od Sabora Republike Hrvatske u srpnju 2010. godine.

Sve planirane aktivnosti u okviru kampanje imaju za cilj upoznavanje i senzibiliziranje javnosti o značaju problema prekomjerne tjelesne težine koja predstavlja velik javnozdravstveni problem, te promicanje zdravog načina života i usvajanje boljih prehrambenih navika kao i svakodnevnu tjelesnu aktivnost.

Više o projektu i konferenciji

Facebook podijeli