Mali princ


Prava djetetaGeneralna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta” . UN svake godine obilježava Dan djeteta 20. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

I 20 godina nakon stupanja na snagu Konvencije UN-a o pravima djeteta, nasilje nad djecom je u mnogim zemljama svakodnevna pojava. Povjerenica UN-a za zaštitu djece Marta Santos Pais traži da se konačno prekine šutnja.
Postoje milijuni djece u mnogim dijelovima svijeta koja su svake godine izložena raznim oblicima nasilja. Djeca se zastrašuju, omalovažavaju, šikaniraju i tjelesno zlostavljaju, sažela je u svom izvještaju posebna povjerenica UN-a za zaštitu prava djece Marta Santos Pais. „Djeca doživljavaju seksualno nasilje, prodaju se da bi potom bila prisilno vjenčana, daju se na usvajanje u inozemstvo, u mnogim zemljama se djeca smiju bičevati jer se to smatra legitimnom mjerom odgoja u školama i drugim ustanovama,“ upozorava Santos Pias. Povodom Svjetskog dana djeteta 20. studenog ona od vlada širom svijeta traži da ovoj temi konačno poklone više pažnje. Nasilje protiv djece se međutim i dalje bilježi u svim društvima i kulturama. I dok se teškim zločinima počinjenim nad djecom u javnosti pridaje velika pažnja, svakodnevno nasilje se dešava uglavnom prikriveno - u porodici, na školskom dvorištu ali i na internetu.
U 88 zemalja svijeta ni do danas nije zabranjeno batinanje djece, izjavila je povjerenica UN-a. Nužna promjena u ovim zemljama bi mogla uslijediti tek ukoliko bi se o patnjama koje trpe djeca, konačno prestalo šutjeti.
Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva! Nažalost, postoje milijuni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava. U različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl. Vlade i organizacije za skrb djece imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kome će se poštivati osnovna dječja prava.

 

Dječja prava {mosimage}

PRAVA PREŽIVLJAVANJA (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard);
RAZVOJNA PRAVA (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet);
PRAVA SUDJELOVANJA (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama);
PRAVA ZAŠTITE OD: (zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije);

 

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali je svatko od nas jedinstven. Uživajmo u sličnostima, ali i prihvaćajmo i poštujmo različitosti!

 

 

 

Članak preuzet sa web stranice Udruge invalida Križevci.

 

Facebook podijeli