Mali princ


Slika ZAGREB, 23. rujna 2010.(Hina) - Vlada RH je danas prihvatila probnu primjenu Prijedloga jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti, a ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović naglasio je da je riječ o dokumentu koji će odrediti cilj i brzinu reforme socijalne skrbi.

"Konačni cilj je lakše ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, koje koči brojna i troma administracija, ali i obračun s mogućim zloporabama socijalnih davanja te brojne uštede", rekao je Milinović.

Objasnio je da osoba koja želi ostvariti prava na temelju tjelesnog oštećenja sada mora proći i do četiri različita vještačenja - u sustavu socijalne skrbi, zdravstva, Ministarstvu branitelja te u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer u Hrvatskoj ne postoje jedinstveni kriteriji za utvrđivanje invaliditeta.

Primjena Prijedloga jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti je preduvjet za donošenje Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i načinu utvrđivanja invaliditeta i Uredbe o osnivanju ustanove za poslove vještačenja.

Ta probna primjena obuhvaća:

- provođenje edukacije postojećih tijela vještačenja/vještaka - rok: 31. prosinca 2010. godine

- provođenje probne primjene Liste – rok: 31. lipnja 2011. godine

- usklađivanje Liste s rezultatima dobivenim probnom primjenom – rok: 30. rujna 2011. godine

- upućivanje Prijedloga Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i načinu utvrđivanja invaliditeta i Prijedloga Uredbe o osnivanju ustanove za poslove vještačenja Vladi RH radi donošenja – rok: 1. studeni 2011. godine.

Konačnu formu liste sa postocima možete pogledati kao pdf-dokument.

Izvor: SOIH

Facebook podijeli