Mali princ


Temeljem Statuta Udruge „Mali princ“  Predsjednik Udruge, Dubravko Pavković , sazvao je III. redovnu godišnju Skupštinu koja će se održati u Društvenom domu Šarampov Donji, u petak 26.03.2010.godine s početkom u 18,30 sati.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Svečano otvorenje III. redovne Godišnje Skupštine.

(D.Pavković, predsjednik Udruge)

2. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

(D.Pavković, predsjednik Udruge)

3. Utvrđivanje broja redovnog članstva, te broja prisutnih redovnih članova, a koji s obzirom na članak 15. i članak 16. Statuta Udruge imaju pravo glasa.

(B.Hren, predsjednik Nadzornog odbora)

4. Utvrđivanje Dnevnog reda III. redovne Godišnje Skupštine.

(D.Pavković, predsjednik Udruge)

5. Verifikacija Zapisnika sa II. redovne Godišnje Skupštine Udruge, održane 2. veljače 2008. godine.

(D.Fijala, voditeljica stručne službe)

6. Izvješće i glasanje o promjenama u Predsjedništvu i Nadzornom odboru Udruge.

(D.Pavković, predsjednik Udruge)

7. Godišnje izvješće o aktivnostima i radu Udruge za 2009. godinu.

(D.Fijala, voditeljica stručne službe)

8. Financijski izvještaj za 2009. godinu.

(D. Pavković, predsjednik Udruge)

9. Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2009. godini.

( B.Hren, predsjednik Nadzornog odbora)

10.Odluka o osnivanju „ Kluba za samozastupanje mladih s invaliditetom“.

(D. Pavković, predsjednik Udruge)

11.Program rada za 2010. godinu, vremenski plan aktivnosti i financijski plan za 2010. godinu.

(D. Fijala, voditeljica stručne službe)

12.Rasprava o radu i daljnjem razvoju Udruge.

13.Podjela zahvalnica najaktivnijim članovima Udruge.

Nadamo se dobrom odazivu naših članova i ugodnom druženju!

Facebook podijeli