Mali princ


Povodom Svjetskog dana bolesnika, 11. veljače, Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ), čija je članica i naša Udruga Mali princ, uputila je javnosti otvoreno pismo u kojem ističe da je KUZ podržala ideju reforme zdravstvenog sustava očekujući da će najavljene promjene staviti pacijenta u središte sustava i da će reformirani sustav pružiti veću kvalitetu i dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima Hrvatske.

Posebno je podržala reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite kao prve instance u liječenju i prevenciji u uvjerenju da će medicinsko osoblje primarne zaštite, uz uvažavanje argumentiranih primjedbi struke ineophodne intervencije, prihvatiti i provoditi predložene promjene. Podržala je i uvođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja za one kategorije osiguranika koji mogu plaćati dodatne troškove za višu razinu usluga.

Tijekom 2009. putem tribina KUZ je pratila samo pojedina područja za koja je procijenila da najviše zanimaju građane i članstvo, a to su primarna zaštita, dostupnost lijekova, rijetke bolesti i ortopedska pomagala. Zaključke tih tribina uputila je Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 18.11.2009. kao informaciju i smjernice za daljnje unapređenje sustava.

Neosporno je da su neke od provedenih mjera donijele očekivane financijske uštede i pozitivna rješenja poput Pravilnika o ortopedskim pomagalima i informatizacija sustava, ali neka od rješenja ipak su na štetu pacijenata. Sustav na temelju postojeće zakonske regulative ne uključuje solidarnost svih građana u financiranju zdravstvene zaštite niti bolju organizaciju i racionalizaciju pri davanju zdravstvenih usluga, a i dalje se mnoge odluke i rješenja ne donose u konzultacijama sa svim subjektima u sustavu i nisu kvalitetno pripremljeni.

Tako se javljaju problemi zbog ukidanja ambulanti primarne zaštite, posebice ako se radi o pedijatriji za cijelo područje, za mnoge od liječnika obiteljske medicine i dalje postoji problem prevelikog broja pacijenata, nedovoljnog broja medicinskih sestara u bolnicama, još uvijek ne postojećih uvjeta za hospicij, prekida se liječenje pacijentima koji koriste skupe lijekove zbog ograničenja troškova u bolnicama što ugrožava život pacijenata, informatizacija sustava je otvorila problem korištenja zdravstvenih podataka pacijenata, uvođenja PDV-a na neke usluge, nejasnoća oko uvođenje koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nameće se pitanje sustava koji deklarativno obećava sve, a efektivno je slabo ostvarivo. Javno zdravstvo treba imati jasne, definirane i transparentne odnose svih sudionika u sustavu.

Jasno je da su u takvim uvjetima često događa da su uskraćena prava pacijenata na zdravstvenu zaštitu, te se često ima dojam kako je za državnu administraciju najvažnije smanjiti troškove, pa i na štetu zdravlja i života građana. Nažalost Zakon o zaštiti prava pacijenata ne pruža garanciju da će građani moći ostvarivati svoja prava jer nisu jasno definirani uvjeti i postupci za djelovanje postojećih povjerenstava na lokalnoj i državnoj razini gdje bi građani tražili svoja prava na zaštitu zdravlja.

Uz današnji dan 11. veljače, Svjetski dan bolesnika, KUZ otvorenim pismom želi podsjetiti sve koji donose odluke da su kao građani i aktivisti organizacija civilnog društva u zdravstvu svjesni problema koje ima država, ali i uvjereni da postoji način za unapređenje sustava zdravstva čemu žele dati i svoj doprinos. Smatraju da treba slušati i uvažavati mišljenje svih onih koji su u prisnom i kontinuiranom kontaktu s pacijentima, kako bi u postojećim uvjetima, zajedno sa strukom i nadležnim institucijama vlasti donijeli najkvalitetnije odluke u promicanju zdravlja, zdravog načina života i liječenju bolesti.

Ništa o nama bez nas!

Za KUZ: Dr.sc. Mensura Dražić, dipl.ing.kem., predsjednica

Facebook podijeli