Mali princ


SlikaDana 27.10.2009. godine naše su jahalište u Johovcu posjetili predstavnici Općine Križ, općinska načelnica Ivana Posavec Krivec i komunalni redar, te predstavnici Društva "Naša djeca" iz Križa i Zagreba. Gosti su nam čestitali na trudu koji smo uložili u uređenje jahališta, posebice našem članu Ljudevitu Rupčiću na čijem se imanju jahalište nalazi i koji je svojim entuzijazmom i upornim radom omogućio da Udruga uredi svoje jahalište.

Oduševljeni do sad učinjenim, predstavnici Općine Križ ponudili su Udruzi daljnju suradnju i pomoć na realizaciji projekta terapijskog jahanja.

Događaj su medijski popratili TV NET i Obiteljski radio Ivanić.

Facebook podijeli