Mali princ


Tko i kako može ostvariti pravo na besplatne udžbenike:

udzbeniciVlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela Odluku o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010. (NN 92/09 od 29.07.2009.)

Prema toj odluci pravo na besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva imaju:

  1. djeca hrvatskih branitelja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
  2. korisnici prava na stalnu pomoć iz sustava socijalne skrbi
  3. kao i korisnici prava na skrb izvan vlastite obitelji kojima je smještaj osiguran u udomiteljskoj obitelji, a polaznici su osnovne ili srednje škole sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Tim kategorijama učenika srednjih škola financirat će se i međumjesni prijevoz.


Učenici s teškoćama u razvoju
koji ne ulaze u gore navedene kategorije (nisu djeca hrvatskih branitelja, nisu korisnici prava na stalnu pomoć niti prava na skrb izvan vlastite obitelji kojima je smještaj osiguran u udomiteljskoj obitelji), ali im roditelji imaju niska primanja zbog kojih im je nabava udžbenika i školskih pomagala preveliki finnacijski izdatak imaju na raspolaganju tri načina na koja mogu doći do besplatnih udžbenika:

  1. Najprije bi se trebali obratiti školama koje su u mnogim gradovima organizirale prikupljanje i razmjenu školskih udžbenika i koje bi preko te razmjene mogle osigurati udžbenike onima kojima je to potrebno.
  2. Ukoliko škole nisu organizirale takvu razmjenu ili udžbenika koji su učenicima potrebni nema, roditelji se mogu obratiti uredima u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave: gradovima i županijama koje će ovisno o svojim raspoloživim sredstvima pokušati osigurati besplatne udžbenike za tu kategoriju učenika
  3. Ukoliko se besplatni udžbenici za djecu roditelja s niskim primanjima, a koji ipak ne ulaze u kategorije obuhvaćene odlukom Vlade ne mogu osigurati niti na jedan od gore navedenih načina, roditelji se mogu obratiti centrima za socijalnu skrb i podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za kupnju udžbenika.
Facebook podijeli