Mali princ


Hrvatska udruga socijalnih radnika, uz financijsku podršku Grada Zagreba, organizirala je jednodnevni Simpozij pod nazivom „Osobe s teškoćama mentalnog zdravlja – integrirani ili nevidljivi članovi društva?“. Simpozij je održan 14.travnja 2015. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Europskog doma u Zagrebu. Na Simpoziju je, ispred udruge "Mali princ", sudjelovala Andrea Lončarek, voditeljica Stručne službe.

Unatoč pozitivnim promjenama u području zaštite prava osoba s invaliditetom naše društvo još uvijek nije prevladalo brojne predrasude prema osobama s teškoćama mentalnog zdravlja što se snažno odražava na poštivanje temeljnih ljudskih prava i kvalitetu života ovih osoba.

Iz perspektive socijalne skrbi teškoće mentalnog zdravlja mogu biti ozbiljan rizik za uspješno funkcioniranje pojedinca, ali i cijele njegove obitelji. Mentalna oboljenja često umanjuju resurse pojedinca za samostalno suočavanje s životnim izazovima, mijenjaju njegove odnose i komunikaciju s okolinom i postupno ga vode u socijalnu izolaciju. Zbog toga te osobe čine posebno osjetljivu skupinu kojoj je potrebna specifična pomoć i podrška različitih pružatelja usluga, osobito u području zdravstva i socijalne skrbi.

Simpozij je bio namijenjen socijalnim radnicima i svima ostalima koji su zainteresirani za zaštitu i promicanje prava osoba s teškoćama mentalnog zdravlja i njihov ravnopravan položaj u društvu.

Cilj Simpozija je povećanje osobnih i profesionalnih kapaciteta stručnjaka za skrb o osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i međuresorna suradnja u cilju integriranja socijalnih i drugih usluga usmjerenih prema osobama s teškoćama mentalnog zdravlja te zajedničko zalaganje za njihovu potpunu socijalnu uključenost.

Prisutni su na Simpoziju imali prilike čuti zanimljiva izlaganja: "Socijalni rad u području mentalnog zdravlja: jučer, danas, sutra", "Položaj osoba s psihosocijalnim teškoćama u Hrvatskoj u svjetlu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", "Sagorijevanje njegovatelja oboljelih od Alzheimerove bolesti", "Šutnja nije (uvijek) zlato", "Psihosocijalne poteškoće osoba starije životne dobi".

Nakon izlaganja održana je zanimljiva rasprava na temu mentalnog zdravlja i uloge socijalnih radnika, ali i drugih stručnjaka, u očuvanju mentalnog zdravlja pojedinca s posebnim naglaskom na promociju mentalnog zdravlja te na unapređenje i razvijanje modela rada u rehabilitaciji i socijalnom uključivanju osoba s problemima mentalnog zdravlja.

Facebook podijeli