Mali princU subotu, 22. ožujka 2014., u Društvenom domu Šarampov Donji održana je VII. redovna Godišnja skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“. Skupštini su prisustvovali redovni članovi, zaposlenici i volonteri Udruge.

skupština

Predsjednik Udruge, Dubravko Pavković, svečano je otvorio VII. redovnu Godišnju skupštinu. Pozdravio je prisutne članove te ih pozvao na aktivno uključenje u rad Skupštine. Slijedio je izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. Član Nadzornog odbora, Daniel Hanžek, utvrdio je da je Skupštini pristupio potreban broj članova te se Skupština može održati.

Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika sa VI. redovne Godišnje skupštine voditeljica Stručne službe Andrea Lončarek nazočnima je podnijela Izvještaj o radu i aktivnostima Udruge u 2013. godini. Izvijestila je o projektima i aktivnostima, sudjelovanju Udruge na različitim događanjima u lokalnoj zajednici i šire, suradnji s tijelima lokalne samouprave, institucijama i organizacijama civilnoga društva, radu Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stručne službe te o volontiranju tijekom 2013. godine. Unatoč određenim poteškoćama, najčešće financijske prirode, s kojima se Udruga u 2013. susretala, rezultati rada Udruge nisu izostali – kroz mjere aktivne politike zapošljavanja zaposlili smo pomoćnog administratora i radnog terapeuta, kroz projekt „Prijatelji u igri i učenju“ odradili smo mnoštvo individualnih terapija (radna, fizikalna i govorna terapija, pomoć u učenju) i grupnih aktivnosti (igraonica, kreativna radionica, informatička radionica), cijele smo godine radili na prepoznavanju važnosti i vrijednosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici (volonterski projekt) i puno volontirali (1275 sati), identificirali smo arhitektonske barijere na lokalnom području te utjecali na njihovo uklanjanje, sudjelovali smo na različitim događanjima (Tjedan Europe, Tjedan obitelji, Festival jednakih mogućnosti, Obrtnički sajam, Sajam obrta i rukotvorina, Bučijada…), surađivali s institucijama i organizacijama civilnoga društva…

Predsjednik Udruge nazočnima je na uvid podnio financijsko izvješće za 2013. Posebno je istaknuo institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja je u 2013. omogućila kontinuiran rad Udruge.  Predsjednik Nadzornog odbora Branko Hren nazočnima je podnio Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2013., a koji je posebno zadužen za praćenje financijskog poslovanja Udruge.

Predsjednik Udruge i voditeljica Stručne službe predložili su okvirni plan i program rada za 2014. te financijski plan za 2014., s naglaskom na natječaje na koje se Udruga javila i do sada odobrene donacije.

Sva podnesena izvješća te okvirni program rada i financijski plan za 2014. jednoglasno su prihvaćeni.

Slijedila su pitanja, komentari i prijedlozi Skupštine na rad Udruge.

Nakon službenog dijela slijedilo je druženje članova, zaposlenika i volontera Udruge.

skupština

Facebook podijeli