Mali princ


Slika ENGAGE je sveeuropska komunikacijska inicijativa čiji je cilj uključiti građane i dionike u sudjelovanje u izgradnji održive energetske budućnosti na lokalnoj razini. Kroz projekt se provodi promotivna kampanja podizanja svijesti o potrebi štednje energije i korištenja obnovljivih izvora energije. Kampanja kao komunikacijski alat koristi postere koji će biti izloženi na javnim mjestima.

{mosimage} Grad Ivanić Grad potpisao je sporazum da će kao jedinica lokalne samouprave sudjelovati u kampanji koja promiče energetske i ekološke uštede. Cilj kampanje je uključiti pojedince, organizacije i udruge u svakodnevne male uštede koje će na europskoj razini postati velike. Projekt financira Europska unija iz programa Inteligentna energija Europe. Grad Ivanić Grad uključen je u ovu kampanju uz još jedanaest velikih europskih gradova.

{mosimage} U cilju smanjivanja potrošnje, podizanja svijesti da se konkretnim akcijama može doprinjeti energetskoj učinkovitosti kao i u cilju suradnje lokalne samouprave i građana udruga "Mali princ" pridružila se europskoj ENGAGE kampanji.

U srijedu, 03.08.2011., u prostorijama Udruge Tajna Podbrežnjak iz Gradske uprave Grada Ivanić Grada fotografirala je djecu i mlade s invaliditetom i njihove roditelje, volontere i stručne suradnike Udruge te uzela njihove izjave o tome na koji način planiraju uštedjeti energiju. Od fotografija će se izraditi posteri s izjavama koji će biti izloženi na javnim mjestima u Gradu (vrtići, škole i sl.).

Prinčevi i princeze su, između ostalog, zaključili kako bi mogli više spavati te tako uštedjeti energiju tijela, manje gledati televiziju te gasiti televiziju nakon što završe crtići. Volonteri i stručni suradnici obvezali su se da će educirati članove Udruge o potrošnji energije i svakodnevnim uštedama. {mosimage}

Gradu Ivanić Gradu zahvaljujemo na pruženoj prilici da sudjelujemo u kampanji i time višestruko pridonesemo uštedi energije!

Facebook podijeli