Mali princ


SlikaU srijedu, 26. svibnja, Udruga za razvoj civilnog društva Smart u suradnji s TACSO uredom u Hrvatskoj i uz potporu Grada Zagreba organizirala je u Zagrebu (Hotel Palace) konferenciju "Sustav osiguranja kvalitete SOKNO - korak ka održivosti organizacija civilnog društva".

Konferencija se odnosila na promociju Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije SOKNO organizacijama civilnog društva na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a na kojoj su uz brojne predstavnike udruga i zaklada sudjelovale i dvije socijalne radnice iz Udruge "Mali princ", Andrea Lončarek i Danijela Fijala.

Cilj konferenicije bio je pružanje informacija o Sustavu osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija SOKNO i načinu njegove primjene u organizaciji širem krugu dionika. Konferencija je uključila kombinaciju plenarnih izlaganja i rada u radionicama.

Plenarni dio konferencije vodila je moderatorica Zvjezdana Schulz Vugrin iz Udruge Smart, a uključivao je sljedeća izlaganja:

- "Potpora Grada Zagreba promociji i unapređenju kvalitete rada udruga", predstavnik/ca Grada Zagreba

- "Važnost kvalitete za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj", Igor Vidačak, predstojnik Ureda za Udruge Vlade RH

- "Potpora TACSO projekta u uvođenju sustava osiguranja kvalitete u organizacije civilnog društva", Aida Bagić; TACSO Ured u Hrvatskoj

"- Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije SOKNO - Što je sustav osiguranja kvalitete?, Tko može koristiti SOKNO?, Kako početi primjenjivati SOKNO?; Što uključuje, način primjene, specifičnosti u odnosu na druge sustave osiguranja kvalitete", Gordana Forčid, Udruga za razvoj civilnog društva SMART

- Dosadašnja iskustva primjene SOKNO sustava u Hrvatskoj, Nevija Srdoč, Gradsko društvo Crvenog križa Pula i Renata Æurković, Zaklada PARTNERI U DOBRU.

U okviru konferencije održane su četverosatne radionice u kojima su se sudionici konferencije (podijeljeni u 3 grupe) mogli uz stručno vodstvo licenciranih mentorica detaljno upoznati s načinom primjene SOKNO sustava u organizacije civilnog društva.

Na kraju konferencije svi su se sudionici složili da je ovaj novitet za organizacije civlnog društva potreban i koristan, jer im nudi smjernice za daljnji uspješan razvoj, te im može poslužiti kao alat za unaprjeđenje transparentnosti, odgovornosti i kvalitete rada; a čija će primjena itekako biti prepoznata od strane domaćih i stranih donatora u bližoj budućnosti.

Facebook podijeli