Mali princ


Udruga „Mali princ“ se i ove godine prijavila na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive u 2022. godini koji je objavila Općina Križ 10.01.2022. godine.

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje, sufinanciranje programa, projekata udruga iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2022. godini, objavljene 18.02.2022. godine,  Općina Križ je Udruzi dodijelila najveći iznos od 20.000,00 kuna za projekt „Logo kutak Malog princa“.

Ovim putem želimo zahvaliti Općini Križ i načelniku g. Marku Magdiću na dodijeljenim sredstvima koja će nam pomoći oko provedbe naših govornih terapija te će nam pomoći ostvariti sve ciljeve!

U sklopu projekta „Logo kutak Malog princa“, Općina Križ će sufinancirati izvođenje govornih terapija za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i dio najma prostora u kojem se terapije izvode.

Deficiranost socijalnih usluga, pa tako i govornih terapija, predstavlja velik problem na području lokalne zajednice, a činjenica da je govorna terapija jedna od najtraženijih vrsta aktivnosti na ovom području u kombinaciji sa sve većim brojem korisnika govori mnogo o važnosti realizacije ovog projekta.

Ove godine će Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad imati veliku ulogu u projektu „Logo kutak Malog princa“. Naime, Centar će redovito upućivati potencijalne korisnike na mogućnost ostvarivanja prava na govornu terapiju u Udruzi te će upućivati roditelje/skrbnike na to kako započeti postupak vještačenja kako bi se ustanovila prava dijagnoza i stupanj invaliditeta potencijalnih korisnika.

Zahvaljujući financijskim sredstvima koja je Općina Križ dodijelila Udruzi za sufinanciranje najma prostora za izvođenje terapijskih aktivnosti, uz ostale donatore, korisnicima logopedske terapije će se i u ovoj godini omogućiti strukturirana okolina u kojoj će terapija biti individualno prilagođena shodno potrebama svakog pojedinog korisnika i to uz primjenu inovativne tehnologije za potpomognutu komunikaciju (AAC) koja omogućuje ravnopravno sudjelovanje svih korisnika bez obzira na stupanj invaliditeta.

Još jednom, veliko HVALA Općini Križ!

Facebook podijeli