Mali princ


Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području ranog razvoja djece s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s teškoćama u razvoju /razvojnim rizicima i kvaliteti života njihovih obitelji.

U okviru projekta "Izjednači" koji je u 2015. HURID provodio u partnerstvu s UNICEF-om oblikovana je tražilica raniKLIK.

Projektom "Izjednači" nastojalo se unaprijediti usluge za djecu rane dobi s teškoćama u razvoju ili razvojnim rizicima i osigurati pristup informacijama u županijama s najmanjim brojem socijalnih usluga. I djeca s teškoćama u razvoju su prije svega djeca - osim dodatne podrške trebaju sve što i ostala djeca, a to im osigurava rana intervencija u djetinjstvu.

Na stranici raniKLIK.hr nalaze se novi podaci o pružateljima usluga u Hrvatskoj te je ujedno omogućeno ocjenjivanje samih usluga, ali i tražilice te davanje komentara. Osim pružanja pouzdanih informacija o uslugama i stručnjacima u Hrvatskoj, cilj stranice je povezati stručnjake svih sustava kako bi osigurali timski pristup svojim korisnicima. S obzirom da tražilica pruža uvid u usluge koje se pružaju u različitim sektorima, može poslužiti kao vrijedan izvor za planiranje podrške djetetu s teškoćama rane dobi i njegovoj obitelji na lokalnoj i regionalnoj razini.

Facebook podijeli