Mali princ


Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), koja je između ostalog zadužena za promicanje jednake dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga za osobe s invaliditetom, ispituje provedbu odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama i podzakonskih akata koji uređuju dostupnost elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom, te nastoji uspostaviti savjetodavni mehanizam između operatora, predstavnika mjerodavnih udruga osoba s invaliditetom i HAKOM-a putem kojeg bi se u međusobnom dijalogu radilo na rješavanju pitanja dostupnosti elektroničkih komunikacijskih usluga osobama s invaliditetom.

Članove Udruge "Mali princ", ali i sve osobe s invaliditetom ovim putem pozivamo da odgovore na sljedeća pitanja kako bismo upitnik mogli dostaviti Hrvatskom savezu udruga tjelesnih invalida.

Zahvaljujemo na suradnji!

PITANJA:

1. Imate li informacije o telefonskim govornicama koje su prilagođene potrebama osoba s invaliditetom? Ako da, imate li informacije da li se navedene govornice koriste? Smatrate li potrebnim postojanje takvih govornica?

2. Imate li informacije da li operateri elektroničkih komunikacijskih usluga nude osobama s invaliditetom tarifne pakete koji svojom cijenom odgovaraju tarifnim paketima koji su ponuđeni ostalim korisnicima, a koji su posebno prilagođeni njihovim potrebama? Ako da, navedite primjere.

3. Jeste li zadovoljni razinom pristupačnosti i kvalitetom usluge koju trenutno nude operatori?

4. Imate li informaciju o tome jesu li operatori omogućili osobama s invaliditetom kontakt sa zaposlenicima koji su obučeni za pružanje pomoći osobama s invaliditetom, te izravni pristup zaposlenicima posebno obučenim za pomoć osobama s oštećenjima sluha ili vida? Ako da, kakva su vaša iskustva o tome?

Facebook podijeli