Mali princ


Dana 22. lipnja 2010. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN br. 73/2010, od 14.06.2010.) kojim su izmijenjeni uvjeti za stjecanje i korištenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine. Prema izmijenjenom članku 63.a Zakona o javnim cestama, plaćanja cestarine oslobođene su samo osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštedenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštedenja i to za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

S obzirom da su se u Ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom javljale osobe s invaliditetom obavještavajući ga kako im se ne izdaju odmah potvrde/SMART kartice već da ih djelatnici Hrvatskih autocesta d.d u Lučkom obavještavaju kako će im biti naknadno dostavljene, dana 24. lipnja 2010. pismenim putem Ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je od strane Hrvatskih autocesta d.d., Sektora naplate cestarine zatražio da se žurno iznađe rješenje ...

za sve osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštedenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka na način da ili da im se izda privremeno rješenje kojim će imati slobodan prolaz autocestom do izdavanja nove potvrde/smart kartice ili da im se refundiraju troškovi koje imaju plaćanjem cestarine koju po zakonu i dalje nisu dužni plaćati.

Kroz usmeni razgovor sa gospodinom Čorda Mladenom iz HAC-a Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je obaviješten da se od dana 29. 06. 2010. izdaju nove SMART kartice svim gore navedenim osobama koje ispunjavaju zakonske uvjete te koje prilože odgovarajuću dokumentaciju. Rečeno je također da će isto biti objavljeno i na internetskim (web) stranicama HAC-a.

Izvor: Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Facebook podijeli