Mali princ


SlikaU ožujku KUZ nastavlja sa započetim projektom Info telefon KUZ-a na koji građani mogu postaviti pitanja iz područja primarne zdravstvene zaštite, socijalnih prava i invaliditeta, područja prava pacijenta, pitanja vezana za prevenciju prekomjerne težine, a kao novu temu KUZ je uveo i dijabetes.

Započeti projekt pokazao se iznimno uspješnim, jer je Info telefon KUZ-a kontaktirao veliki broj zainteresiranih građana kojima su KUZ-ovi suradnici pomogli u rješavanju njihovih problema, a dobar odaziv građana motivacija je za nastavak ovog projekta. Projekt je proširen i sa drugim temama za koje su građani pokazali interes.

 

Raspored dežurstva za mjesec ožujak možete vidjeti u tablici, a na pitanja će odgovarati KUZ-ovi stručni suradnici: Ljiljana Lulić Karapetrić, dr.med., spec. obitelj. medicine, Sekana Mikulić Basta, dipl.soc. radnica, Siniša Štrbac, dipl.iur., prof. dr. Mirko Koršić, frcp. i Ana Jakir, dr.med.

Info telefon KUZ-a otvoren je za pitanja građana, svaki ponedjeljak od 15:00-17:00 sati, a zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 01/ 4572-100

DATUM

DEŽURNA OSOBA

VRIJEME

 

01.03.2010. (Ponedjeljak)

 

Prof.dr. Mirko Koršić, frcp.

(prevencija prekomjerne težine)

 

 

14:00-16:00 h

 

 

08.03.2010. (Ponedjeljak)

 

Siniša Štrbac

(prava pacijenata)

 

 

 

 

15:00-17:00 h

 

15.03.2010. (Ponedjeljak)

 

Sekana Mikulić Basta

(teme vezane za socijalna prava i invaliditet)

 

 

 

16:00-18:00 h

 

22.03.2010. (Ponedjeljak)

 

Ljiljana Lulić Karapetrić

(teme iz primarne zdravstvene zaštite)

 

 

 

15:00-17:00 h

 

29.03.2010. (Ponedjeljak)

 

 

Ana Jakir, dr. med.

(tema: dijabetes)

 

 

15:00-17:00 h

 

Facebook podijeli