Mali princ


Slika U organizaciji Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI), dana 08. lipnja, na tribini Grada Zagreba održan je okrugli stol "PRISTUPAČNOST - OSNOVNO LJUDSKO PRAVO NA KRETANJE" na kojem su predstavljeni međunarodni standardi i iskustva sudionika na ovom području prava osoba s invaliditetom.

Skup je otvorila Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh., predsjednica Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG) i predstavnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG). Predavanje o uvjetima pristupačnosti pri gradnji i primjeni propisa pristupačnosti građevina u Austriji kao i o smjernicama, standardima i primjerima pristupačnosti, s naglaskom na UN dokumente i pogledom na buduće standarde, održala je Monika Anna Klenovec, ovlaštena arhitektica iz Austrije, predavačica na Univerzitetu u Beču. Predavanje o pravima i životu osoba s invaliditetom održala je mr. med. sc. Mirjana Dobranović, predsjednica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI), a zaključke sa održanih skupova arhitekata i primjere prakse u Hrvatskoj izlagala je Dunja Mirtl, dipl. ing. arh.

 

Okruglim stolom završen je i objedinjen ciklus HSUTI-jeve edukacije o pristupačnosti i praksi primjene postojećih propisa u RH, koju je tijekom 2008. i 2009. godine HSUTI provodio diljem Hrvatske kako bi podigao osvještenost i kulturu življenja osoba s invaliditetom u našoj zemlji. Uz analizu prikupljenih zaključaka sa održanih skupova arhitekata u deset gradova, na okruglom stolu su dati uvid i usporedba s međunarodnom regulativom i stranom praksom u primjeni propisa o pristupačnosti građevina u Europi i svijetu.

 

Pitanje pristupačnosti kao osnovnog ljudskog prava na kretanje za osobe s invaliditetom u RH još uvijek nije riješeno na onoj razini koju bi jedna civilizirana zemlja trebala imati i očito je da se mora snažnije i aktivnije djelovati na tom planu, zaključeno je na ovom okruglom stolu. Potrebno je dakle nastaviti s projektima pristupačnosti građevina, jer proces upozoravanja na propise pristupačnosti kao i postizanje pozitivnih promjena u tom području veoma je dugotrajan.

Kako se i sami kao Udruga borimo za primjenu postojećih propisa o pristupačnosti na našem lokalnom području, ovaj nam je skup bio od posebnog značaja i koristi. Dubravko Pavković, predsjednik Udruge "Mali princ" ,koji je nazočio skupu donio nam je pozitivna iskustva kako "to" izgleda u Europi, te je izrazio nadu da će jednog dana i naša lokalna zajednica biti pristupačna za sve građane, pa tako i djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Facebook podijeli