Mali princ


UNICEF plakatNaša Udruga dobila je nesvakidašnji poziv od strane Ureda UNICEF-a za Hrvatsku da sudjeluje na konzultativnom sastanku udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i udruga koje rade s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, a kako bi zajedno s ostalim udrugama koje djeluju na području RH prezentirala poteškoće s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji na određenom geografskom području, kao i predložila mogućnosti suradnje s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku i načine pružanja pomoći udrugama koje okupljaju roditelje djece s teškoćama u razvoju.

Informativnom sastanku, koji je održan u ponedjeljak, 23. ožujka, u prostorijama UNICEF-a odazvali su se brojni predstavnici udruga iz RH koje se bave zaštitom prava djece s teškoćama u razvoju.

Ispred Udruge «Mali princ» sudjelovala je voditeljica stručne službe, Danijela Rukavina, dipl.soc.radnica koja je istaknula kako je Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom «Mali princ» jedina udruga na našem geografskom području koja se bavi problematikom roditelja djece s teškoćama u razvoju, te je kao novonastala udruga pred brojim izazovima formiranja mreže potpore djeci s teškoćama u razvoju, te uspostave servisa kojima bi se pružala stručna pomoć i podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na našem geografskom području.

Na taj način bi naša lokalna zajednica osigurala uvjete djeci s teškoćama u razvoju da ostanu živjeti unutar svojih obitelji i da koriste usluge terapeuta i drugih stručnih radnika u sredini u kojoj žive bez odlazaka u institucije u Zagreb, Stančić i druga mjesta i gradove gdje je to trenutno jedino osigurano. Bilo je predstavnika udruga koji su dali primjere pozitivne prakse, poput Udruge «Anđeli» iz Splita koja je izradila program skrbi u zajednici i skrbi obitelji, a koji je dobio pohvale i preporuke od strane nacionalnih i međunarodnih tijela koja se bave zaštitom i skrbi za obitelj.

Kako su velika većina uzvanika bili roditelji djece s teškoćama u razvoju na informativnom sastanku se značajan dio vremena posvetio problematici djece s teškoćama u razvoju i pravima koja im se učestalo krše. Roditelji su iznijeli primjere diskriminacije svoje djece već u rodilištu gdje ih pojedini liječnici i babice otpišu da «od njih ne bude ništa»i obeshrabre roditelje djece s teškoćama u razvoju u samom startu. Roditelji od liječnika (prije svega od ginekologa i pedijatara s kojima najprije dolaze u kontakt po izlasku iz rodilišta) ne dobiju potrebne informacije koje su mogućnosti njihove djece niti što i kako trebaju raditi da olakšaju život svoj djeci u najranijoj fazi njihova života.

Djeca s teškoćama u razvoju kao i sva druga djeca imaju pravo razviti svoje potencijale. Upravo u razvijanju potencijala djece, glavnu ulogu imaju roditelji, ali i društvo koje treba roditeljima osigurati potporu u podizanju i skrbi o djeci. Podizanje djece s teškoćama u razvoju često od roditelja zahtijeva da budu i psiholozi i fizioterapeuti i logopedi i liječnici. Roditelji djece s teškoćama u razvoju, baš kao i drugi roditelji imaju pravo na pomoć u razvoju svoje djece, no činjenica je da njima takve pomoći i podrške treba više.

Programska voditeljica UNICEF-a, Ðurđica Ivković prezentirala je program UNICEF-a za Hrvatsku koji se sastoji od 2 programska područja. Jedan se odnosi na nasilje nad djecom, a drugi na rani razvoj djece i poticanje pozitivnog roditeljstva. U okviru šire programske cjeline "Rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo" kojim je Ured UNICEF-a u Hrvatskoj pokrenuo niz aktivnosti namijenjenih ukupnoj populaciji roditelja i najmlađe djece predviđene za razdoblje 2007. -2011. godine (svi smo čuli barem jednom njihov slogan akcije «Prve 3 su najvažnije!» i vidjeli televizijski spot «Osuđen doživotno!»)

Ured UNICEF-a u Hrvatskoj pokreće novi projekt «Pružimo podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju» kojim želi u sljedeće 2-3 godine razvijati aktivnosti koje su specifično usmjerene na skupine roditelja i djece koji trebaju dodatnu ili drugačiju pomoć i podršku. Fokus u ovom projektu je upravo na najmlađima, na ranoj identifikaciji i intervenciji, a posebno na komunikaciji s roditeljima, informiranju i savjetovanju. Kao i u ostalim programima, i u ovom UNICEF zagovara pravo djeteta na život u obitelji i pravo obitelji na podršku društva. Ured UNICEF-a u Hrvatskoj tako je već započeo edukaciju zdravstvenih radnika u smislu komunikacije koja je prepoznata kao glavna karika u poboljšanju informiranja roditelja djece s teškoćama u razvoju već u rodilištu i u ranoj identifikaciji i intervenciji u pedijatrijskim, fizikalnim i drugim ambulantama.

Gdje mnogi vide problem, mi vidimo svoje dijete" poručili su roditelji djece s teškoćama u razvoju i UNICEF prilikom predstavljanja akcije za podizanje svijesti o njihovim pravima i potrebama «Prve 3 su još važnijeOsim podizanja svijesti javnosti, kroz ovu akciju će se prikupljati sredstva za osiguranje bolje potpore roditeljstvu djece s teškoćama u razvoju. Pravodobne informacije, podrška roditeljima i pristup potrebnim službama u razdoblju ranog djetinjstva mogu imati presudan utjecaj na razvoj djece, kazala je voditeljica UNICEF-a, Ðurđica Ivković.

Prve 3 su još važnije!" nastavak je aktivnosti započetih u sklopu UNICEF-ove akcije Prve 3 su najvažnije!". U sklopu nove akcije UNICEF planira zajedno s partnerimavodećim stručnjacima, udrugama roditelja djece s teškoćama u razvoju i Gradom Zagrebom osigurati bolju skrb za djecu i roditelje kroz postojeće servise te kroz stvaranje novih. Kroz suradnju s lokalnim upravama i samoupravama, UNICEF planira širenje dobre prakse u potpori roditeljima širom zemlje.

Predstavnici udruga koji su se okupili na konzultativnom sastanku iskazali su zahvalnost što je UNICEF prepoznao poteškoće s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i što je udrugama roditelja djece s teškoćama u razvoju i udrugama koje rade s roditeljima djece s teškoćama u razvoju ponudio svoju pomoć i podršku.

Ovim konzultativnim sastankom uspostavljeni su kontakti i razmjene znanja i ideja između predstavnika udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju, udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, te Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Prijedlozi i zaključci sa sastanka poslužit će Uredu UNICEF-a u Hrvatskoj da izrade aktivnosti projekta "Podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju», a u koji će nadajmo se biti uključena i naša udruga «Mali princ».

Facebook podijeli