Mali princ


U sklopu Trogodišnjeg programa „Rastimo s Malim princem“, kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, planirana je edukacija o pravima osoba s invaliditetom koja se s obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 ovoga puta ne može održati na uobičajeni kontaktni način. Shodno navedenome, Udruga „Mali princ“ je u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad izradila edukativni online letak koji se nalazi u prilogu.

Temeljni cilj letka je edukacija, informiranje i savjetovanje o pravima i socijalnim uslugama te senzibiliziranje javnosti. Na taj način želimo upoznati javnost i same korisnike s mogućnostima ostvarivanja socijalnih usluga i pravima osoba s invaliditetom čime se unapređuje kvaliteta života samih korisnika.

Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju imaju sva prva i slobode bez razlike po bilo kojoj osnovi. Važna im je osobna autonomija, neovisnost i sloboda izbora. Ujedno, potrebno im je zajamčiti njihovo puno uživanje bez diskriminacije.

Prva i interese osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj štiti, prati i promiče Pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je gospođa Anka Slonjšak, dipl.oec koja je na dužnost prve hrvatske pravobraniteljice stupila 1. srpnja 2008. godine.

Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (2019) u Republici Hrvatskoj ima ukupno 511 281 osoba s invaliditetom, što čini 12,4 % ukupne populacije.

Facebook podijeli