Donosimo pregled rada i aktivnosti Udruge u studenom