Mali princ


U prostorijama Društvenog Doma Šarampov Donji, u subotu 16.03.2013., s početkom u 18:00 sati održana je VI. redovna godišnja Skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom «Mali princ». Skupštini su prisustvovali redovni članovi Udruge, volonteri te voditeljica stručne službe.

VI. redovnu godišnju Skupštinu svečano je otvorio predsjednik Udruge Dubravko Pavković. Pozdravio je prisutne članove te ih pozvao na aktivno uključenje u rad Skupštine i slobodno iznošenje prijedloga i kritika.

Slijedio je izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je Skupštini pristupio potreban broj članova te da se Skupština može održati.

Nakon usvajanja Dnevnog reda te usvajanja Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine održane 17.03.2012., slijedio je izvještaj o aktivnostima i radu Udruge u 2012. godini. Voditeljica stručne službe Andrea Lončarek nazočne je izvijestila o projektima i aktivnostima, sudjelovanju Udruge na različitim događajima i manifestacijama, suradnji Udruge s tijelima lokalne i regionalne samouprave, institucijama i organizacijama civilnog društva, radu Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stručne službe te o volontiranju tijekom 2012. godine.

Predsjednik Udruge podnio je financijski izvještaj za 2012. godinu te ga nazočnim članovima proslijedio na uvid.

Predsjednik Nadzornog odbora Branko Hren nazočnima je podnio izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.

Voditeljica stručne službe i predsjednik Udruge zajednički su predložili okvirni program rada za 2013. godinu te financijski plan za 2013. godinu. Članovi su upoznati s Operativnim planom za 2013. Udruga i dalje nastavlja s provođenjem programa «Rastimo s Malim princem» te projektima, aktivnostima i akcijama koje su dio programa.

Sva podnesena izvješća te okvirni program rada i financijski plan za 2013. jednoglasno su prihvaćeni.

Nakon službenog dijela slijedilo je druženje članova, volontera i zaposlenika Udruge.

 

Facebook podijeli