Mali princ


SlikaKako je zaštita i skrb djece s teškoćama u razvoju primarni dio djelatnosti naše Udruge Mali princ, podnosimo detaljno izvješće o provedbi našeg projekta Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad “Budi mi prijatelj” za 2009. godinu, kojeg smo u međuvremenu preimenovali i doradali u projekt “Prijatelji u igri i učenju”.

Projekt «Prijatelji u igri i učenju» započeo je sa svojom provedbom u 2009. godini, te je realiziran u skladu sa zadanim planovima. U siječnju 2009. godine započele su gotovo sve planirane aktivnosti: igraonica koja uključuje i kreativne i edukativne radionice za djecu predškolske i školske dobi, te fizikalna i radna terapija u kući korisnika, a koje se od tada kontinuirano provode. U drugom polugodištu započele su i preostale aktivnosti – pomoć u učenju i «budi mi prijatelj» (aktivnost poticanja djece i mladih sa i bez invaliditeta na individualne posjete i druženja). S obzirom da nam je u Udrugu stigla još jedna stručna osoba –studentica logopedije, od kolovoza smo u sklopu aktivnosti pomoći u učenju organizirali i govorne vježbe za pojedine članove naše Udruge.

Provedbom projekta kroz 2009. godinu povećao se broj korisnika za 8 novih članova. Zbog štednje u zdravstvu, krajem godine pojavila se pojačana potreba za terapijama u kući korisnika tako da je odrađen gotovo dvostruko veći broj sati terapija u kući korisnika od broja sati predviđenog s početka godine. Broj volontera povećao se za 2 nova volontera. S animiranjem građana započeli smo putem njihova uključivanja u aktivnost kreativnih radionica.

U odnosu na 2008. godinu, prošle 2009. godine povećao se broj korisnika po pojedinim aktivnostima. Odaziv korisnika na igraonicu u 2008. godini je bio do 9 korisnika, dok se 2009.godine broj korisnika popeo do 15 korisnika, što je i optimalan broj za uspješnu provedbu ove aktivnosti. Broj korisnika u aktivnostima radne i fizikalne terapije, govornih vježbi i pomoći u učenju ograničen je na 8-12 korisnika, te je u skladu s tim bio popunjen do kraja godine. Nasuprot tome, neznatan je bio odaziv djece i mladih u aktivnosti «budi mi prijatelj», a to je stoga što zbog brojnih drugih aktivnosti nismo obišli lokalne škole i vrtiće, te predstavili svima svoj projekt.

{mosimage}Igraonica, te kreativne i edukativne radionice kontinuirano su se provodile svake srijede u periodu od 17:30-19:30 sati u prostoru Udruge. U grupne aktivnosti koje se za djecu organiziraju u prostoru Udruge odazvalo se 12 djece s teškoćama u razvoju, 3 osobe s invaliditetom i 12 djece bez oštećenja, a vodilo ih 4-ero voditelja osposobljenih za rad s djecom predškolske i školske dobi, te djecom s teškoćama u razvoju i 3 volontera. U 2009. godini održano je 55 igraonica (koje su uključivale i aktivnosti edukativnih i kreativnih radionica) u trajanju od 2 sata tjedno (što je ukupno 110 sati aktivnosti igraonice). Igraonicama je prosječno prisustvovalo 12-15 djece i mladih sa i bez oštećenja.

{mosimage}U aktivnost radne i fizikalne terapije u kući korisnika uključilo se 14 djece s teškoćama u razvoju, a provodila su je 2 radna terapeuta i 2 fizioterapeuta. Aktivnost radne i fizikalne terapije provodila se kontinuirano 1-2 x tjedno, te je odrađeno 258 sati radne terapije za 9-ero djece s teškoćama u razvoju i 172 sata fizikalne terapije za 8–ero djece s teškoćama u razvoju.

Aktivnost pomoći u učenju započela je s provedbom u srpnju i ovaj oblik stručne pomoći koristilo je 6 korisnika. U 2009. godini održano 129 sati pomoći u učenju, a provodila ju je dipl. učiteljica razredne nastave u kući korisnika. Aktivnost je proširena i na govorne vježbe koje je od kolovoza u kući korisnika provodila studentica logopedije. U program govornih vježbi uključeno je 8-ero djece, a u 2009. godini je održano 349 sati govornih vježbi.

Aktivnost «budi mi prijatelj» provodila se neznatno u odnosu na ostale aktivnosti Udruge. Aktivnost smo uspjeli predstaviti jedino djeci i mladima uključenim u aktivnost igraonice, te kreativne i edukativne radionice. Troje djece iz igraonice obišlo je troje svojih prijatelja s teškoćama u razvoju, družilo se s njima i pomoglo im oko pisanja zadaće. Djeca uključena u aktivnost pokazala su zadovoljstvo i radost što su se uključila u ovaj oblik druženja i stjecanja novih prijateljstava.

Rezultati vezano uz rad na socijalnoj integraciji djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom:

  • u projekt je uključeno 28 djece s teškoćama u razvoju i 15 osoba s invaliditetom ( od toga 11 mladih s invaliditetom) što je 1/3 od ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju i ¼ mladih s invaliditetom na našem području, te 29 djece i mladih bez invaliditeta;
  • razvoj senzibilizacije djece i mladih bez invaliditeta (uključenih u projekt) o djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom, te razvijena međusobna prijateljstva;
  • postignut razvoj tolerancije i prihvaćanje razlika od najranijeg djetinjstva;
  • omogućeno sadržajnije provođenje slobodnog vremena djece s teškoćama razvoju i mladih s invaliditetom, te djece i mladih bez invaliditeta;
  • osiguran prostor za igru i druženje djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, te djece i mladih bez invaliditeta;
  • omogućeni redovni socijalni kontakti sa svojim vršnjacima za 24 djece s teškoćama u razvoju i 8 mladih s invaliditetom.

Rezultati vezano uz postizanje općeg cilja osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad:

  • napredak u razvijanju intelektualnih sposobnosti (pamćenja, percepcije i koncentracije), kao i kreativnih, motoričkih, govornih i drugih sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom;
  • napredak u razvoju samopouzdanja i stjecanju pozitivne slike o sebi kod djece s teškoćama razvoju i mladih s invaliditetom, kao i kod druge djece i mladih bez invaliditeta (uključenih u projekt);
  • napredak u stjecanju većeg stupnja socio-emocionalne zrelosti neophodne za polazak u školu (kod djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi uključene u projekt).

Na projektu «Prijatelji u igri i učenju» radilo je 9 izvoditelja: Jadranko Lisak, bacc.rad.terapije; Ana Kratofil, bacc.rad.terapije; Branka Diklić, bacc.fizioterapeut; Martina Šlopar, fizioterapeutski tehničar; Sonja Lovrenović, dipl.odg.predšk.odg. (od siječnja do lipnja); Ivana Čvoriščec, dipl.odg.predšk.odg. (od svibnja do prosinca); Petra Masnjak, diplomirani učitelj razredne nastave; Ivana Šimić, studentica logopedije; Daniel Hanžek, pomoćni administrator; te Danijela Fijala, dipl.soc.rad. Također, u projekt se uključilo 13 volontera, učenika osnovne i srednje škole, te roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Za terapije u kući korisnika, pomoć u učenju i igraonicu u 2009. godini je izdvojeno 101.961,80 kn za honorare, te 15.216,10 kn za putne troškove, a što bi sve bilo nemoguće bez brojnih donatora. U 2009. godini ovaj su projekt sufinancirali sljedeći donatori: jedinice regionalne i lokalne uprave/samouprave (Zagrebačka županija, Grad Ivanić-Grad, Općina Kloštar Ivanić, Općina Križ), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zagrebački Holding d.o.o. i Hrvatska lutrija d.o.o. Krajem godine svoju donaciju je uplatilo i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, a koja će se koristiti do rujna 2010. godine.

S obzirom na rad i rezultate koje smo postigli u prošloj godini ovim projektom, nadamo se nastavku financijske i stručne pomoći i u ovoj 2010. godini.

Facebook podijeli