Mali princ


Slika U udruzi «Mali princ» kontinuirano se provodi projekt «Prijatelji u igri i učenju» s ciljem socijalne integracije i osposobljavanja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalan život i rad.

Projekt je prvenstveno namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom s područja naše lokalne zajednice (grad Ivanić Grad, općina Kloštar Ivanić i općina Križ).

Projektne aktivnosti koje se provode unutar projekta su radna, fizikalna i govorna terapija, informatička radionica, pomoć u učenju i igraonica.

 

Radnom terapijom razvijaju se vještine i znanja kako bi se djeca s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom, u skladu s mogućnostima i dobi, osposobili za samostalan život i rad. Aktivnost se provodi u kući korisnika jednom tjedno u skladu s individualnim potrebama korisnika. Radnu terapiju provode radni terapeuti Jadranko Lisak i Ana Kratofil.

Fizikalnom terapijom nastoji se postići maksimum u razvoju lokomotornog sustava kod djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. Fizikalnu terapiju provodi fizioterapeutkinja Martina Šlopar jednom tjedno u kući korisnika.

Govornom terapijom razvija se i pospješuje govor i glasovna komunikacija kod djece s teškoćama u razvoju. Radi se na kognitivnim, socijalnim, komunikacijskim, grafomotoričkim i neuromuskularnim područjima u svrhu pobuđivanja potrebe za komunikacijom, neverbalnom komunikacijom i koncentracijom. Aktivnost provodi logopedica Ivana Šimić jednom tjedno u kući korisnika..

{mosimage} U aktivnost informatičke radionice, osim djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, uključena su i djeca bez teškoća. Nastavni program obuhvaća stjecanje i unapređenje znanja korisnika o osnovama računala, Windows XP-u, Microsoft Word-u, Microsoft Power Point-u te Movie Maker-u. Aktivnost se provodi dva puta tjedno (ponedjeljkom i četvrtkom) u prostorijama Udruge, a Udruga je, osim prostora, korisnicima osigurala i informatičku opremu. Informatička radionica provodi se pod vodstvom Željane Tupek, dipl. učiteljice razredne nastave.

Pomoć u učenju obuhvaća razvijanje vještina i znanja neophodnih za uspješno svladavanje školskih zahtjeva kod djece s teškoćama u razvoju školske dobi. Aktivnost provodi dipl. učiteljica razredne nastave Petra Masnjak jednokratno, a po potrebi kontinuirano jednom tjedno u kući korisnika.

{mosimage} Aktivnost igraonice namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom, ali i djeci i mladima bez teškoća. Uz stručno vodstvo, kroz igru, učenje i druženje radi se na socio-emocionalnom razvoju korisnika te pozitivnoj slici o sebi, toleranciji i prihvaćanju razlika, razvijanju i poticanju prijateljstva među djecom s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom i djecom i mladima bez teškoća. U sklopu aktivnosti igraonice provodi se kreativna radionica gdje korisnici izrađuju različite ukrase i uporabne predmete. Igraonicu vode Andrea Lončarek, bacc. socijalnog rada, Marinela Tomorad, studentica i Daniel Hanžek, član Udruge, a pomaže im 5 stalnih volontera Udruge. Aktivnost se provodi jednom tjedno (srijedom) u prostorijama Udruge. {mosimage}

 

Projekt razvija izvaninstitucionalne oblike skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom na lokalnom nivou te tako pruža podršku korisnicima; potiče i radi na kvalitetnom organiziranju slobodnog vremena ciljane populacije, ali i ostale djece i mladih uključenih u projekt; razvija i potiče programe usmjerene razvijanju tolerancije, poštivanja različitosti kao i sudjelovanja mladih u društvenom životu i preuzimanju odgovornih društvenih uloga. Nadopunjuje i proširuje zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom te je usmjeren prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Projekt «Prijatelji u igri i učenju» od iznimne je važnosti za našu lokalnu zajednicu jer omogućuje djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom ostanak u svojoj obitelji, druženje sa svojim vršnjacima kroz kvalitetno organiziranje slobodnog vremena te razne oblike pomoći i terapija u mjestu prebivališta korisnika.

Projekt su u 2011. godini financirali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (donacijom je, uz ostale troškove projekta, omogućeno zapošljavanje stručne osobe na mjesto voditeljice projekta za 12 mjeseci), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Pliva Hrvatska d.o.o. te Humanitarna udruga «RTL pomaže djeci».

Ovim putem zahvaljujemo donatorima što su prepoznali važnost projekta, kako za članove Udruge tako i za našu lokalnu zajednicu!

Facebook podijeli