Mali princ


Slika U okviru Natječaja organiziranog povodom obilježavanja 90 godina poslovanja, uprava PLIVE Hrvatska d.o.o. odobrila je financijske potpore za čak 18 udruga odnosno projekata, među kojima je i projekt Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalan život i rad «Prijatelji u igri i učenju» udruge «Mali princ».

Projekt «Prijatelji u igri i učenju» ocijenjen je iznimno važnim i društveno korisnim jer razvija izvaninstitucionalne oblike skrbi za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom na lokalnom nivou; potiče i radi na kvalitetnom organiziranju slobodnog vremena ciljane populacije, ali i ostale djece i mladih uključene u projekt; razvija i potiče programe usmjerene razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštivanja različitosti, kao i sudjelovanju mladih u društvenom životu i preuzimanju odgovornih društvenih uloga.

Udruzi «Mali princ» donacijom je omogućen određen novčani iznos za honorare stručnih suradnika (koji provode aktivnosti radne, fizikalne i govorne terapije, pomoći u učenju, informatičke radionice i igraonice), organizacijske troškove projekta (uredski materijal, likovni materijal, edukativno-didaktički materijali, stručna literatura i sl.) te administrativne troškove projekta (usluge komunikacije, bankovni troškovi i knjigovodstveni troškovi).

Udruga "Mali princ" ovim putem zahvaljuje PLIVI Hrvatska d.o.o. na odobrenoj financijskoj potpori.

Facebook podijeli