Mali princ


Najvažnije rezultata koje smo ostvarili tijekom 2013. godine saželi smo u slijedećem Godišnjem izvještaju o radu i aktivnostima Udruge.

Izvještaj možete pogledati kao prezentaciju sa "slajdovima" ili ga skinuti na svoje računalo u pdf-formatu.

 

Prezentaciju možete povećati preko cijelog ekrana radi lakšeg čitanja (stisnite gumbić View Fullscreen).

Izvještaj u pdf-formatu: Godišnji izvještaj o radu i aktivnostima Udruge

 

Facebook podijeli