Mali princ


Pravilnikom se uređuju dužnosti, prava i obveze tima za terapijsko jahanje; uključivanje korisnika i volontera u projekt terapijskog jahanja; sigurnost na jahalištu; rasporedi i termini terapijskog jahanja; odgoda satova terapijskog jahanja; plaćanje satova terapijskog jahanja; gubitak prava na sudjelovanje u programu terapijskog jahanja; te praćenje i evaluacija provedbe projekta terapijskog jahanja.

 

Tekst Pravilnika možete skinuti i u pdf-formatu:
Pravilnik provedbe terapijskog jahanja

 


UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM „MALI PRINC“

Na temelju članaka 23. Statuta Udruge donosim

 

 

ODLUKU O PROGLAŠENJU PRAVILNIKA PROVEDBE PROGRAMA TERAPIJSKOG JAHANJA

 

Proglašavam Pravilnik provedbe projekta terapijskog jahanja koji je donijela Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ na IV. izvanrednoj sjednici, 6. studenog 2009. godine

 

PRAVILNIK
PROVEDBE PROJEKTA TERAPIJSKOG JAHANJA

 

I. OPÆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovaj Pravilnik Udruga je donijela na temelju vlastitih iskustava, te znanja i iskustava drugih udruga koje se bave programom terapijskog jahanja, a radi lakše organizacije i provedbe programa terapijskog jahanja s kojim je Udruga započela u studenom 2007. godine.

 

Članak 2.

 

Ovim se Pravilnikom uređuju dužnosti, prava i obveze tima za terapijsko jahanje; uključivanje korisnika i volontera u projekt terapijskog jahanja; sigurnost na jahalištu; rasporedi i termini terapijskog jahanja; odgoda satova terapijskog jahanja; plaćanje satova terapijskog jahanja; gubitak prava na sudjelovanje u programu terapijskog jahanja; te praćenje i evaluacija provedbe projekta terapijskog jahanja.

 

 

 

II. DUŽNOSTI, PRAVA I OBVEZE TIMA ZA TERAPIJSKO JAHANJE

 

Članak 3.

 

Tim za terapijsko jahanje čine voditelji projekta i stručni suradnici u sastavu:

 • - voditelja terapijskog jahanja,
 • - voditelja škole jahanja i osobe koja vodi skrb o zdravlju i treningu konja (konjušara),
 • - fizioterapeuta i drugih stručnih suradnika.

 

 
Članak 4.

 

Tim za terapijsko jahanje obavlja sljedeće poslove:

 

 • - vodi brigu oko sigurnosti svih sudionika na jahalištu;
 • - na temelju procjene medicinskog stanja donosi individualni plan i program za svakog korisnika;
 • - donosi odluku o odbijanju uključivanja ili isključivanju iz programa jahača kod kojih postoji opasnost od ozljeda ili pojave kontraindikacija;
 • - održava redovne mjesečne sastanke, podnosi izvješća i radu i evaluacijske izvještaje.
 
Članak 5.
 

Voditelji projekta organiziraju i vode projekt terapijskog jahanja. U skladu s tim, voditelji projekta obavljaju sljedeće poslove:

 

 • - vode evidenciju jahača i volontera;
 • - zaprimaju prijave korisnika i volontera za uključivanje u program terapijskog jahanja;
 • - zaprimaju popunjene obrasce procjene medicinskog stanja korisnika;
 • - organiziraju obvezno predavanje o osnovama terapijskog jahanja za korisnike i volontere;
 • - vode mjesečni raspored satova terapijskog jahanja;
 • - zaprimaju obavijesti o nemogućnosti dolaska korisnika i volontera;
 • - javljaju korisnicima i volonterima o odgodi satova terapijskog jahanja;
 • - vrše evidenciju dolazaka jahača i volontera;
 • - vode mjesečne izvještaje o provedbi satova terapijskog jahanja;
 • - organiziraju sastanke tima za terapijsko jahanje, te vode zapisnike sastanaka;
 • - vrše naplatu satova terapijskog jahanja korisnicima usluga;
 • - vode evidenciju rada voditelja terapijskog jahanja i konjušara, te im isplaćuju mjesečnu naknadu za obavljene poslove;
 • - osiguravaju dovoljan broj volontera , te organiziraju i vode njihov rad;
 • - upućuju volontere u školu za učitelje jahanja i voditelje terapijskog jahanja, te prigodne seminare;
 • - radi unaprjeđenja rada, razmjene znanja i iskustava ili obuke volontera na satove terapijskog jahanja mogu pozvati hipoterapeute i voditelje terapijskog jahanja iz drugih udruga i institucija;
 • - osiguravaju i osposobljavaju volontere za vođenje evidencijskih lista dolazaka jahača;
 • - vode mjesečni raspored i evidenciju volontiranja; te organiziraju prijevoz za volontere bez vlastitog prijevoza;
 • - nabavljaju opremu za konje i drugu opremu potrebnu za provedbu satova terapijskog jahanja.

 

Članak 6.
 

Voditelj terapijskog jahanja obavlja sljedeće poslove:

 • - pokazuje jahačima vježbe na konju;
 • - provodi obvezna predavanja o osnovama terapijskog jahanja za korisnike i volontere;
 • - provodi program obuke volontera;
 • - koordinira radom volontera na jahalištu i zadaje im pojedine dužnosti;
 • - piše dnevnik rada o provedbi satova terapijskog jahanja;
 • - javlja Udruzi o nemogućnosti dolaska na satove terapijskog jahanja;
 • - sudjeluje na mjesečnim sastancima tima za terapijsko jahanje, ocjenjuje uspješnost provedbe projekta i postignute rezultate, te ugovora daljnje termine terapijskog jahanja.

 

 

 

 

 

III. UKLJUČIVANJE KORISNIKA I VOLONTERA U PROGRAM TERAPIJSKOG JAHANJA

 

 

Članak 7.
 

(1) Korisnik koji se želi uključiti u projekt terapijskog jahanja, prilikom podnošenja svojeg zahtjeva, dužan je priložiti liječničku preporuku (fizijatra, ortopeda).

 

(2) Na temelju liječničke preporuke, tim za terapijsko jahanje izradit će individualan program za svakog korisnika.

 

(3) Tim za terapijsko jahanje zadržava pravo odbijanja uključivanja u projekt ili isključivanja iz projekta pojedinog jahača kada su okolnosti takve da prilikom uzjahivanja ili sjahivanja s konja postoji opasnost od ozljede jahača ili kada prilikom izvođenja vježbi na konju postoji sumnja na pojavu kontraindikacija kod jahača.

 
Članak 8.

 

(1) Volonterom u projektu terapijskog jahanja može postati svaka osoba starija od 15 godina.

 

(2) Volonter koji se želi uključiti u projekt terapijskog jahanja, dužan je ispuniti obrazac prijave za volontiranje u kojem navodi svoje osobne podatke, kontakt broj i područje interesa.

 

(3) Maloljetnom volonteru obrazac prijave za volontiranje potpisuje roditelj.

 

 

Članak 9.
 

(1) Korisnici i volonteri koji se žele uključiti u program terapijskog jahanja dužni su poslušati obvezno predavanje o osnovama terapijskog jahanja i dobiti osnovne upute o sigurnosnim pravilima ponašanja na jahalištu.

 

(2) Obvezno predavanje za korisnike i volontere provodi voditelj terapijskog jahanja, te podnosi odgovarajuće izvješće o provedbi istog.

 

Članak 10.
 

(1) Prilikom uključivanja u program terapijskog jahanja, osoba s invaliditetom koja ima poslovnu sposobnost ili punoljetni volonter potpisuju Izjavu o uključivanju u program terapijskog jahanja na vlastitu odgovornost, svjesni rizika i opasnosti koje mogu izazvati nepredvidive reakcije konja.

 

(2) Za malodobnog jahača i volontera ili punoljetnog jahača koji nema poslovnu sposobnost, Izjavu o uključivanju djeteta / štićenika na vlastitu odgovornost potpisuje njegov zakonski zastupnik (roditelj, skrbnik), svjestan rizika i opasnosti koje mogu izazvati nepredvidive reakcije konja po njihovo dijete/štićenika.

 

 

Članak 11.
 

(1) Volonter koji uđe u program terapijskog jahanja, uz obvezno predavanje o osnovama terapijskog jahanja dužan je proći obuku volonterao osnovama rada s konjima i vođenju konja, te kvalitetnom pomaganju jahačima pri provedbi satova terapijskog jahanja i izvođenju vježbi.

 

(2) Obuku volontera provodi voditelj terapijskog jahanja.

 

(3) Plan i program obuke volontera, kao i vremensko trajanje obuke određuje voditelj terapijskog jahanja.

 

 

IV. SIGURNOST NA JAHALIŠTU

 
Članak 12.
 

Na jahalištu i u njegovoj neposrednoj blizini za pravila ponašanja i sigurnost na jahalištu odgovoran je voditelj terapijskog jahanja.

 

Članak 13.

 

(1) Jahači i volonteri dužni su poštivati pravila ponašanja na jahalištu, posebice pravila koja se odnose na obvezno nošenje konjičke kacige; dolazak na vrijeme; jahanje u udobnoj odjeći; zabranu žvakanja žvakaćih guma; ponašanja kraj konja i druga pravila.

 

(2) Jahači i volonteri dužni su slijediti upute voditelja terapijskog jahanja vezane uz ponašanje i sigurnost na jahalištu.

.

 

V. RASPOREDI I TERMINI TERAPIJSKOG JAHANJA

 

Članak 14.
 

Raspored i popis termina terapijskog jahanja izrađuju voditelji projekta za svaki mjesec unaprijed.

 

Članak 15.

 

(1) Svaki korisnik ima pravo na svoj stalni termin terapijskog jahanja, a koji rezervira kod voditelja projekta.

 

(2) Korisnik koji je dobio svoj stalni termin, dužan je poštivati dati termin i dolaziti na vrijeme (10 minuta ranije).

Članak 16.
 

(1) Svaki volonter koji želi volontirati u projektu terapijskog jahanja upisuje se u raspored volontiranja.

 

(2) Raspored volontiranja vode voditelji projekta.

 

(3) Volonter je dužan poštivati dogovorene termine i dolaziti na vrijeme i bez kašnjenja.

 

 

 

VI. ODGODA SATOVA TERAPIJSKOG JAHANJA

 

A) Spriječenost korisnika

 
Članak 17.
 

(1) Ukoliko korisnik zna unaprijed da neće moći doći u zakazani termin ili u nekoliko zakazanih termina za redom, o tome je dužan obavijestiti voditelje projekta najkasnije dan prije zakazanog termina (do 18 sati).

(3) Iznimno, zakazani termin korisnik može odjaviti na dan jahanja, a najkasnije 2 sata prije zakazanog termina terapijskog jahanja. Na dan terapijskog jahanja, korisnik termin otkazuje voditeljima projekta.

 

(4) Ukoliko korisnik pauzira duže vremena, potrebno je ponovno rezervirati svoj stalni termin za terapijsko jahanje.

 

 

B) Spriječenost volontera

 

Članak 18.
 

U slučaju nemogućnosti dolaska u dogovoreni termin obuke ili sata terapijskog jahanja, volonter je dužan obavijestiti voditelje projekta, a najkasnije dan prije zakazanog termina (do 18 sati).

 

 

C) Spriječenost voditelja terapijskog jahanja

 
Članak 19.
 

(1) Ukoliko voditelj terapijskog jahanja ne može održati satove terapijskog jahanja u dogovorenom terminu zbog osobne ili poslovne spriječenosti, o tome je dužan obavijestiti voditelje projekta najkasnije dan prije dogovorenog termina (do 18 sati).

 

 

 

D) Nepovoljni vremenski uvjeti na dan terapijskog jahanja

 
Članak 20.
 

(1) U slučaju lošeg vremena (kiše, snijega ili jakog vjetra) na dan terapijskog jahanja, dogovoreno terapijsko jahanje se odgađa za naredni termin.

 

(2) U slučaju odgode satova terapijskog jahanja zbog vremenskih uvjeta, na dan terapijskog jahanja voditelji projekta obavijestit će voditelja terapijskog jahanja, te sve korisnike i volontere koji imaju dogovoren termin toga dana o odgodi, a najkasnije sat vremena prije zakazanog termina (kako isti ne bi krenuli na put).

 

 

VII. PLAÆANJE SATOVA TERAPIJSKOG JAHANJA

 

Članak 21.

 

(1) Naplatu satova terapijskog jahanja vrše voditelji projekta prvi tjedan u mjesecu za protekli mjesec na temelju evidencijske liste dolazaka korisnika.

 

(2) Korisnik koji Udruzi ne podmiri račun za prethodni mjesec na vrijeme, ne može pristupiti satu terapijskog jahanja dok račun ne podmiri.

 

 

 

VIII. GUBITAK PRAVA NA SUDJELOVANJE U PROGRAMU TERAPIJSKOG JAHANJA

 

Članak 22.
 

(1) Korisnicima se upisuje crveni minus ako:

 • - ne jave da neće doći u zakazani termin;
 • - kasne u zakazani termin
 • - ne podmire račun za prethodni mjesec duže od 15 dana
 • - grubo krše sigurnosna pravila ponašanja na jahalištu.

 

(2) Korisnici koji prikupe tri crvena minusa gube svoj stalni termin terapijskog jahanja.

 

Članak 23.
 

Volonteri koji ne dolaze u zakazane termine obuke ili satove terapijskog jahanja, a nisu prethodno i na vrijeme o svom nedolasku obavijestili Udrugu ili učestalo kasne u zakazani termin ili grubo krše osnovna sigurnosna pravila ponašanja na jahalištu gube pravo na volontiranje u programu terapijskog jahanja.

 

 

 

 

 

IX. PRAÆENJE I EVALUACIJA PROVEDBE SATOVA TERAPIJSKOG JAHANJA

 

Članak 24.
 

(1) Voditelji projekta vode evidencija jahača i volontera, kao i izrađuju mjesečne izvještaje o provedbi satova terapijskog jahanja.

 

(2) Svaki roditelj/skrbnik, osoba s invaliditetom s poslovnom sposobnošću i volonter dužan se prilikom dolaska na sat terapijskog jahanja potpisati u evidencijsku listu dolazaka.

 

Članak 25.
 

(3) O provedbi projekta terapijskog jahanja brine tim za terapijsko jahanjekojeg čine voditelji projekta i stručni suradnici u sastavu voditelja terapijskog jahanja, voditelja škole jahanja, fizioterapeuta i drugih stručnih suradnika.

 

 

(4) Tim za terapijsko jahanje sastaje se jednom mjesečno, a radi ocjenjivanja uspješnosti provedbe i postignutih rezultata, te uspostave dogovora oko daljeg rada.

 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.
 

Pravilnik stupa na snagu s danom objave na V. izvanrednoj sjednici Udruge.

 

 

UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA S
INVALIDITETOM „MALI PRINC“
Predsjednik Udruge
roditelja djece i osoba s invaliditetom
„Mali princ“
Dubravko Pavković

Pravilnik uredio:
Tim za terapijsko jahanje

 

 

 

Ivanić-Grad, 13.studeni 2009. godine

 

Facebook podijeli