Mali princ


Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života svjesni neravnopravnog položaja djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem žive, članovi, volonteri i zaposlenici ( u daljnjem tekstu članovi) Udruge «Mali princ» spremni su i obvezuju se na:

AKTIVNOST

Aktivno doprinositi djelatnosti Udruge, a posebno biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji.

TOLERANCIJU

Sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja pri čemu će pokazati spremnost da saslušaju druge i posebnu spremnost da sa uvažavanjem saslušaju tuđe argumente kada se oni ne slažu sa njihovim mišljenjem i uopće težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge kao i sa svim drugim osobama, prvi dajući primjer za takvo ponašanje te senzibilizirati javnost za potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

 

SPREMNOST NA TIMSKI RAD I SURADNJU

Pridržavati se dogovora o načinu provođenja određenih akcija, pri čemu se neće samostalno istupati u službenim kontaktima i javnim istupima pozivajući se na Udrugu bez ovlaštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge

POŠTIVANJE DRUGIH

Poštovati privatnost svakog člana Udruge i to tako da će čuvati povjerljivost osobnih podataka drugih članova Udruge, tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, a posebno se obvezuju da u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke neće i ne mogu objavljivati bez suglasnosti člana na kojeg se podaci odnose.

RAZMJENU INFORMACIJA

Posebno se truditi da sve informacije i spoznaje o različitim tehnikama pomoći djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom do kojih su došli prenesu drugim roditeljima, a također i informacije o pravima koja su ostvarili iz područja zdravstvene, socijalne i druge zaštite.

ALTRUIZAM I OSTVARIVANJE IDEALA U PRAKSI

Zalagati se u svakoj prilici za pravo integracije svake pa tako i osobe s višestrukim oštećenjima teškog stupnja, u prirodnu sredinu kao i za slobodu izbora same osobe ili roditelja, te ukazivati na pravo, potrebu i opravdanost integracije djece i osoba s teškoćama i nastojati što više ljudi uključiti u osobni kontakt s njima.

* * *

Prihvaćajući navedene obveze kao minimum pravila kojih se svaki član Udruge dužan pridržavati, članovi se obvezuju i na nastojanje da svoju aktivnost, toleranciju, nesebičnost, strpljivost, spremnost na timski rad, dogovaranje, poštivanje drugih, a posebno toplinu i ljubav koju osjećaju za svoju djecu i svoju obitelj prenesu van Udruge i na svaku životnu situaciju u kojoj će se naći.

Kodeks je podložan stalnim provjerama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada same Udruge tako i usklađivanjem sa standardima civilnog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih prava poglavito djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

U slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa član može biti opomenut, a za teže povrede ovog kodeksa i isključen iz Udruge o čemu odlučuje Predsjedništvo Udruge.

 

U Ivanić Gradu, 09. travnja 2008. godine

Predsjednik Udruge,
Dubravko Pavković

Facebook podijeli