Mali princ


01. srpnja 2021. godine, koordinatorica za osobne asistente provela je terenski posjet kod tri korisnika usluge radi kontrole rada osobnih asistenata, pridržavanja epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19, utvrđivanja zadovoljstva korisnika usluge i osobnih asistenata te utvrđivanja eventualnih teškoća u radu.

Tijekom posjeta se popunjavao terenski obrazac radi utvrđivanja aktivnosti koje osobni asistent provodi s Korisnicima usluge. Također, Korisnici ili roditelji ispunjavali su Evaluacijski upitnik za ocjenu provedbe usluge osobne asistencije radi utvrđivanja zadovoljstva Korisnika i roditelja pruženom uslugom. Posjetom je utvrđeno da se osobni asistenti pridržavaju epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19, da su korisnici zadovoljni provedbom usluge te da nema značajnih poteškoća u radu.

Iznimno smo ponosni što možemo zaključiti kako su naši korisnici motivirani za rad sa svojim osobnim asistentima te svakodnevno nestrpljivo iščekuju njihov dolazak! Roditelji također pokazuju iznimno zadovoljstvo i ističu kako usluga osobne asistencije utječe na cijelu obiteljsku strukturu i to u vidu više slobodnog vremena za vlastite aktivnosti i predah!


Logo EU, Strukturmo fondovi, ESF
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond: www.esf.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi: strukturnifondovi.hr

Pregled svih informacija o projektu: Projekt Osobni asistent u Malom princu

Facebook podijeli