Mali princ


Invalidska kolica Rekonstrukcije ulica Ivanić Grada bliže se kraju što svi skupa željno očekujemo, kao i ishod radova. Nadamo se da će nam grad biti ljepši, ali i pristupačniji za sve, posebice za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju koji se otežano kreću pomoću invalidskih kolica ili štaka. Dovršetak pojedinih rekonstrukcija potaknuo je predstavnike naše Udruge "Mali princ" da izađu na teren i snime zatečeno stanje kako bi provjerili da li se poštuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kojima se osobama smanjene pokretljivosti jamči pristupačnost građevina i neometano kretanje u prometu.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji na snazi je od 2007. godine koji osobama s invaliditetom u članku 17. jamči nesmetan pristup i kretanje u građevini. Uvjeti i način nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama smanjene pokretljivosti u građevinama, ali i izvan njih (u javnom prometu) detaljnije su uređeni Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti koji je na snazi je od 2005. godine, a o kojem je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izradilo i svojevrstan Priručnik o primjeni Pravilnika. Besplatne primjerke Priručnika naša je Udruga prošle godine podijelila predstavnicima Grada kako bi ih kao investitore potakla na nadzor nad primjenom istog prilikom rekonstrukcija ulica.


U spomenutom Pravilniku navode se, između ostalog, standardi za uređenje parkirališnih mjesta i pješačkih prijelaza:


{mosimage} "Parkirališno mjesto mora biti smješteno najbliže pristupačnom ulazu u građevinu te mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati- parkirališno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, okomitom, kosom, uzdužnom, u odnosu na nogostup, veličine 370 x 500 cm;
– parkirališno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesta okomitom na nogostup veličine 590 x 500 cm s međuprostorom širine 150 cm,
– izlaz s parkirališnog mjesta na nogostup osiguran ukošenim rubnjakom nagiba najviše 10%, širine najmanje 120 cm,
– površinu parkirališnog mjesta izrađenu od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica (šljunak, pijesak, zatravljena površina i sl.),
– oznaku pristupačnosti ili odgovarajućim znakom, odnosno oznakom sukladno posebnom propisu."

{mosimage} "Pješački prijelaz mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:
– prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osiguran ukošenjem rubnjaka uz najveći dopušteni nagib od 10%, širine najmanje 120 cm,
– na ukošenom rubnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja čepaste strukture koje završava na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za širinu rubnog kamena, ali ne manje od 15 cm, prema primjeru na slici 36. Priloga ovoga Pravilnika,
– u slučaju minimalne visine nogostupa od 3 cm, izvedeno taktilno polje upozorenja čepaste strukture širine najmanje 40 cm,
- u slučaju kada je u funkciji prijelaza prometnice izvan raskrižja, taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na prometnicu, izvedenu do ukošenja rubnjaka na prijelazu, a u dužini od najmanje 110 cm."

Dana, 8. travnja, dopredsjednik naše Udruge, Čedomir Kušar i komunalni redar Grada Ivanić Grada, Tomislav Abramović obišli su parkirališna mjesta i ulice rekonstruirane kroz 2007. i 2008. godinu ne bi li provjerili da li se prilikom rekonstrukcija poštivao spomenuti Pravilnik. Obišli su tako i fotografirali sljedeće lokacije: Ulica Kralja Tomislava (parkiralište ispred parka Stjepana Posezija, raskršće kod Privredne banke, Lonjski most do Zelenjaka); Moslavačka ulica (parkiralište ispred ZAP-a, pješački prijelaz i nogostupi kod Pučkog otvorenog učilišta i pošte); Beliceva ulica (nogostupi, pješački prijelazi); raskršća Gupčeve i Cundićeve ulice, te Cundićeve ulice i ulice F.Jurinca. Uočen je niz nepravilnosti glede poštivanja mjerila i standarda propisanih Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti o čemu su iskazali svoje nezadovoljstvo i žaljenje oba predstavnika.

Čedomir Kušar je, kao otac djeteta s teškoćama u razvoju i predstavnik Udruge «Mali princ», istaknuo svoje žaljenje da se rekonstrukcijama koje smo tako dugo očekivali konačno moglo riješiti i pitanje kretanja naše djece u kolicima, osoba s invaliditetom i ostalih građana kojima je otežano kretanje, ali i majki koje šeću svoje bebe u dječjim kolicima. Iskazao je zabrinutost daljnjim položajem osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u našem gradu kojima unatoč postojanju Pravilnika koji je na snazi već 4 godine nikako da se omogući nesmetano kretanje i neovisniji život u zajednici.

Problem neupuštenih rubnika na raskršćima i nepropisno obilježena parkirališna mjesta problem su današnjih naraštaja osoba s invaliditetom, ali i svih budućih naraštaja ukoliko se ne počne poštivati spomenuti Pravilnik, kao i snositi pravne posljedice po one koji ga svjesno krše.

Tomislav Abramović, komunalni redar, izjavio je svoje žaljenje na propuste izvođača radova i projektanata, te obećao da će spomenute propuste proslijediti dalje nadležnim u Gradu kao bi se isti uklonili. Zahvaljujemo se komunalnom redaru, Tomislavu Abramoviću, koji je pokazao spremnost i veliko srce za našu djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, no njemu kao pojedincu bi trebali i ostali pristaše koji bi zajedno radili na prilagodbi grada za sve svoje građane.

Nadamo se da ćemo uskoro imati grad izgrađen po mjeri svih, što je posebno želja i san svih roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji teže neovisnijem i kvalitetnijem životu u Ivanić-Gradu.

Facebook podijeli