Mali princ


U petak, 12. rujna 2014., u hotelu Westin u Zagrebu održan je seminar RRIF-a "Udruge i neprofitne organizacije u novom financijskom i pravnom uređenju". Na seminaru je sudjelovala voditeljica stručne službe Andrea Lončarek.

Donesen je novi Zakon o udrugama koji će stupiti na snagu 1. listopada 2014. Novim Zakonom o udrugama uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti svoj statut te o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija.

Drugi bitan propis jest potpuno novi zakon – Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji donosi bitne promjene od 1.1.2015. u odnosu na dosadašnje poslovanje neprofitnih organizacija. Te se promjene odnose na dobro financijsko upravljanje i kontrolu svih neprofitnih organizacija koja uključuje, osim nadzora poreznih tijela, nadzor i financijski nadzor Ministarstva financija, financijsko izvještavanje svih neprofitnih organizacija i njihovu javnu objavu te moguću reviziju. Za nepoštivanje propisa predviđene su i novčane kazne za prekršaje.

O novim zakonima i propisima govorili su predavači Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva uprave, Ministarstva financija i savjetnici RRIF-a.

Facebook podijeli