Mali princ


Slika U petak, 23. ožujka 2012. u Gradu Garešnici održala se Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe «Moslavina».

Riječ je o rezultatu suradnje dvanaest lokalnih jedinica, od toga 4 grada i 8 općina s područja tri županije: Bjelovarsko - bilogorske, Sisačko – moslavačke i Zagrebačke županije, a svi zajedno čine regiju Moslavinu.

Cilj ovakvog udruživanja je izgradnja identiteta Moslavine razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno – povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji, osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, višedioničkog planiranja ukupnog razvoja LAF područja, iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova Europske unije, brige o infrastrukturnom, ekološko – socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Na poziv Grada Ivanić Grada u LAG Moslavina uključila se i udruga «Mali princ», a što je velika prilika da Udruga što lakše ostvari financijska sredstva i sve ostale mogućnosti koje nudi Europska unija, a za dobrobit djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Facebook podijeli