Mali princ


U sklopu drugog modula edukacije za udruge pacijenata koju Ekonomski fakultet u Zagrebu održava u suradnji sa farmaceutskom tvrtkom Novartis, u četvrtak 22.03.2012. rad Udruge predstavljen je studentima EFZG. Ispred udruge «Mali princ» na drugom modulu, kao i na predstavljanju rada Udruge, sudjelovale su Andrea Lončarek, voditeljica stručne službe i Josipa Topolko, volonterka.

Drugi modul edukacije sadržavao je teme javnog zagovaranja, osnova strateškog menadžmenta, tehnika i strategija prikupljanja sredstava, društvenih mreža, specifičnosti upravljanja udrugama pacijenata i pregovaračkih i prezentacijskih vještina, a kao i na prvom modulu edukacije su održane u tri dana (22.03., 23.03. i 24.03.2012.).

Slika U četvrtak u poslijepodnevnim satima studentima Ekonomskog fakulteta, na kolegiju prof. dr. sc. Ivane Marić, predstavljen je rad Udruge. Andrea Lončarek, voditeljica stručne službe, održala je kratku prezentaciju te upoznala studente sa osnovnim podacima o Udruzi, projektima i aktivnostima Udruge, stručnom službom, ali i poteškoćama na koje Udruga u svom radu nailazi. Studentima su također podijeljeni letci sa osnovnim informacijama o Udruzi.

Uz udrugu «Mali princ» svoje Udruge predstavili su i Udruga tjelesnih invalida Međimurje iz Čakovca te Hrvatska udruga tetraplegičara i paraplegičara sa podružnicom Spinalne ozljede Zagreb.

Facebook podijeli