Mali princ


U prostorijama Društvenog Doma Šarampov Donji, u subotu 17.03.2012., s početkom u 18:00 sati održana je V. redovna godišnja Skupština Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom «Mali princ». Skupštini su prisustvovali redovni članovi Udruge, volonteri te voditeljica stručne službe.

V. redovnu godišnju Skupštinu svečano je otvorio predsjednik Udruge Dubravko Pavković. Pozdravio je prisutne članove te ih pozvao na aktivno uključenje u rad Skupštine i slobodno iznošenje prijedloga i kritika. Također, predsjednik je naglasio kako je u veljači Udruga obilježila pet godina rada te zahvalio svima koji su proteklih godina doprinijeli radu Udruge na bilo koji način.

Slijedio je izbor Radnog predsjedništva, ovjerovitelja zapisnika te zapisničara. Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je Skupštini pristupio potreban broj članova te da se Skupština može održati.

Nakon usvajanja Dnevnog reda te usvajanja Zapisnika sa Izborne skupštine održane 26.03.2011., slijedio je izvještaj o aktivnostima i radu Udruge u 2011. godini. Voditeljica stručne službe Andrea Lončarek nazočne je izvijestila o kapacitetima Udruge, projektima i aktivnostima, sudjelovanju Udruge na različitim događajima i manifestacijama, suradnji Udruge s tijelima lokalne i regionalne samouprave, institucijama i organizacijama civilnog društva, radu Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stručne službe te o volontiranju tijekom 2011. godine.

Predsjednik Udruge podnio je financijski izvještaj za 2011. godinu te ga nazočnim članovima proslijedio na uvid.

Predsjednik Nadzornog odbora Branko Hren nazočnima je podnio izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Voditeljica stručne službe i predsjednik Udruge zajednički su predložili okvirni program rada za 2012. godinu te financijski plan za 2012. godinu. Udruga i dalje nastavlja s provođenjem programa «Rastimo s Malim princem» te projektima, aktivnostima i akcijama koje su dio programa.

Sva podnesena izvješća te okvirni program rada i financijski plan za 2012. jednoglasno su prihvaćeni.

Predsjednik Udruge podijelio je zahvalnice osobama koje su najviše pridonijele razvoju i promociji Udruge u 2011. godini: Čedomiru Kušaru, dopredsjedniku Udruge za poseban angažman u provođenju aktivnosti «Mobilnost i arhitektonske barijere» i Željani Tupek, voditeljici informatičke radionice te volonterki koja je tijekom 2011. godine aktivno sudjelovala u raznim aktivnostima koje je Udruga provodila.

Facebook podijeli